Kommentaar

Eesti 200 linnapeakandidaat Marek Reinaas | Vaenuõhutajate ja kurjategijatega võimuliitu me ei tee (25)

Laur Uudam, arvamustoimetaja, 12. oktoober 2021 20:46

Foto: Martin Ahven

Õhtuleht küsitleb Tallinna linnapeakandidaate

1.Nimetage pingreas kolm suurimat probleemi Tallinnas?

1. Aegunud ning rikkis juhtimissüsteem.
2. Linnaosade ebavõrdne ning alavääristav kohtlemine.
3. Ebasõbraliku linnaruumi taastootmine.

2.Nimetage oma kolm põhilubadust tähtsuse järjekorras.

1. Eelarvepöördega suurendada linnaosade investeeringuvõime kuni 10-kordseks.

2. Võimu detsentraliseerimine kohalike linnaosade tasandile.

3. Digipööre linna teenuste osutamisel.

3.Nimetage oma konkurentide kolm valimislubadust, millele kõige kindlamalt vastu seisate.

1. Igasugused populistlikud rahajagamised teiste linlaste arvelt.

2. Linnaosade sõnaõigust eiravad investeerimislubadused.

3. inimgruppe vastandavad lubadused.

4.Kui palju läheb maksma teie põhilubaduste täitmine ning kust te selleks raha võtate?

Eelarvepööre on ennekõike poliitiline otsus ja eraldi investeeringuid ei vaja. Linnaosade võimestamine on linnakantselei töökorralduslik muudatus. Linna teenused saab personaalseks ja digitaalseks pöörata kokkuhoiu arvelt.

5.Millise poliitilise jõuga olete esimese eelistusena valmis võimuliitu looma?

Sellega, kes on nõus vajalike muutuste läbiviimisega Tallinnas.

6.Kellega on koalitsiooniloomine igal juhul välistatud?

Vaenuõhutajate ja süüdimõistetud kurjategijaga ehk EKRE ja Keskerakonnaga.

7.Kellele te ei soovita valijal mingil juhul häält anda?

Valetajatele.

8.Kas toetate Estonia juurdeehitust või uue ooperiteatri ehitust?

Uue ooperiteatri ehitust.

9.Mida teete linnahalliga?

Teeme korda.

10.Kas taastate Maarjamäe kommunistliku memoriaalikompleksi?

Mittekommunistlikuna jah.

11.Kas annate oma valitsusajal loa Tallinna mošee ehitamiseks?

Usk on inimestele oluline, samuti usulised objektid ja sellega tuleb arvestada – jah.

12.Kas mittekodanikud peaksid saama kohalikel valimistel sisepoliitikat mõjutada?

Kohalikud valimised on valimised tulevikust meie koduümbrusest, koolist, linnatänavast ja kõik kes panustavad sellesse keskkonda, peavad saama ka valimistel otsustada.

13.Mida võtate ette venekeelsete koolidega?

Sel aastal sündinud lapsed lõpetavad Tallinnas eestikeelse kooli.

14.Kas taaskäivitate Tallinna televisiooni?

Ei.

15.Kas Pealinnaleht ja linnaosalehed jätkavad ilmumist?

Digitaalsete ametkondlike infokanalitena jah, paberkujul propagandalehtedena – ei.

16.Milliseid samme astute eluaseme üürihindade kontrolli all hoidmiseks nagu Berliini linnavalitsus ostab kokku kortereid hinna taskukohasena hoidmiseks?

Üürihinnad on kontrolli all, abivajajate jaoks saavad olema teenusmajad linnaosades ning spetsiaalsed korterid eakatele ja/või eritähelepanu vajajatele.

17.Kas korruptsioon linnavalitsuses on probleemiks?

Poliitiline korruptsioon on praegusesse linnasüsteemi sisse ehitatud ja see süsteem vajab muutmist.

18.Mida teha Keskerakonna toiduahela likvideerimiseks linnas ja linnaettevõtetes?

Lähtuda personali valikul professionaalsusest.

19.Kas mupo peab jätkama ning saama jõu ja erivahendite kasutamise õigused?

Mupot ei ole vaja likvideerida ning kui kompetents lubab ja olukord nõuab, saab vajadusel ka jõudu juurde anda.

20.Kas Tallinn vajab uut uhket linnavalitsuse hoonet?

Uhket vast mitte aga praktilist ja ligipääsetavat küll, arvestades, et mitmed teenused kolivad sündmuskohale, ehk linnaosadesse kohapeale.

21.Kas tasuta ühistransport säilib?

Valimatult kõigile mitte, sest tasuta ühistransporti ei ole – see on üks suuremaid kuluridu kogu Tallinna eelarves.

22.Kas säilitate muutumatuna veel nõukaajast pärit bussiliinid?

Kindlasti mitte.

23.Kaua jäävad Tallinnas sõitma poole sajandi vanused kolisevad ja ebamugavad Tšehhi trammilogud?

Nii trammipark kui kogu trammiühendus tuleb kaasajastada ning üle linna laiali laotada võimalikult ruttu.

24.Mida võtate ette paljusid linlasi pahandavate renditõukeratastega?

Ei pahanda tegelikult tõukerattad, vaid kultuuritus nendega liiklemisel ja parkimisel ning selles osas paneme teenusepakkujatega reeglid paika.

25.Millal tulevad Tallinna ööbussid?

Liine ja sõidugraafikuid hakkavad transpordikorraldajad paika panema linnaosavalitsuste poolt antud vajaduste alusel, see ongi nende tööülesanne.

26.Kui tihti kasutate teie ise ühistransporti?

Elan kesklinnas ja enamuse ajast liigun jala, teine eelistus ongi ühistransport.

27.Kas toote Kaubamaja ristmikul jalakäijad lehkavast tunnelist lõpuks maa peale tagasi?

See piinlik saamatu linnaplaneerimise mälestusmärk vääriks isegi sarnaselt teiste monumentidega mingil kujul eksponeerimist, aga jalakäijad tuleks vabadusse päästa tõesti.

28.Kas jätkate tänavate punaseks joonimist?

Kui on mõeldud rattateede punaseks võõpamist, siis sellist kampaaniakorras tehtud linnarahva mõnitamist ei tasu jätkata, küll aga tasub ülelinnalise rattateede võrgustiku rajamisega alustada ASAP.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee