Koroonatõendi kontrollimine, vaktsineerimistõend.Foto: Martin Ahven
Siim Randla 9. oktoober 2021 10:28

Tallinna halduskohtu reedese määrusega said SARS-CoV-2 antikehadega vaktsineerimata inimesed läbipõdenute staatuse olenemata positiivse testi eelnevast olemasolust või 180 päeva piirangust.

Kohus leidis, et valitsuse 23. augusti korralduse number 305 kohaldamisel tuleb käsitada antikehade olemasolu tõendava tõendi ettenäitamisel antikehadega kaebajaid samaväärselt COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isikuga, kes on esitanud enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi. Koroonatõendi kohtuasjas on valitsuse korralduse vaidlustanud 12 kaebajat.

„Kohus leidis, et 180 päeva piirang läbipõdemise määramisel ei ole kooskõlas ei teaduslike uuringute ega siseriiklike empiiriliste andmetega ning vastustaja vastuväited selle kohta, et vaktsineeritutel on kõrge kaitse ei ole asjakohased läbi põdenute kontekstis“ selgitas advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff Õhtulehele.

Teises asjas leidis kohus, et valitsuse korralduse number 212 punkti 5 alapunkti 1 kehtivus tuleb peatada järgmise piirangu osas: „ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva“. Karantiinikaebuse kohtuasjas on valitsuse korralduse vaidlustanud neli kaebajat.