Foto: Martin Ahven
Siim Randla 30. september 2021 04:59

Tartu ringkonnakohus mõistis Orkla Eesti ASilt helilooja Ivar Mustale autoriõigusi puudutavas vaidluses välja üle 60 000 euro.

Ivar Must pöördus 2016. aastal kohtusse, et saada üle 100 000 euro hüvitist 1994. aastal loodud paaritaktilise teose „Põltsamaa, ehtne ja hea!“ arranžeeringu kasutamise eest.

Tartu maakohus otsustas 2018. aastal, et Põltsamaa Felix ei ole Ivar Musta autoriõigusi rikkunud ja jättis hagi täielikult rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis 2018. aastal, et rikkumine on siiski osaliselt toimunud, ja mõistis Musta kasuks välja ca 16 000 eurot. Selle otsuse vaidlustasid mõlemad pooled.

Nüüd oli asi taas Tartu ringkonnakohtus arutusel, kes tühistas Tartu maakohtu 11. juuni 2018. aasta otsuse osaliselt ja tegi uue otsuse, millega rahuldab Musta hagi osaliselt.

Ringkonnakohus mõistis Orkla Eesti ASilt Musta kasuks välja rikkumise teel saadud tulu 41 152,70 eurot ja kahjuhüvitise 5981,60 eurot, kokku 47 134,30 eurot, ning viivise summalt 47 134,30 eurot alates 3. juunist 2016 kuni 19. märtsini 2021 summas 18 074,73 eurot.