Toimik. Foto on illustratiivse tähendusega.

Foto: Arno Saar
Siim Randla 29. september 2021 06:37

Pöördumises paberivaba kohtumenetluse eelnõu asjus justiitsministeeriumi poole leiab Tartu ringkonnakohtu esimees, et pabertoimikust loobumine ja täielik digitoimikule üleminek on ennatlik: asja sisulise lahendamise ajakulu, eriti mahukates asjades, kasvab digitoimiku rakenduse halva kasutajasõbralikkuse ja aegluse tõttu tõenäoliselt oluliselt.

„Digitaalne toimik peaks lihtsustama kohtu tööd ning vähendama ajakulu, mistõttu tuleks digitaalsele toimikule ülemineku kuupäev seada sõltuvusse nii tehnilistest võimalustest, programmi suutlikkusest kui ka kohtunike koolitusest. Eelnõu põhjal ei saa järeldada, et kohtute töökoormus väheneks ja tööaega oleks võimalik kokku hoida, pigem võib tulla kohtule kohustusi juurde (nt dokumentide digiteerimise ja toimiku tagantjärele digiteerimise kohustus),“ teatas Tartu ringkonnakohtu esimees Tiina Pappel kirjas justiitsministeeriumile.

„Leiame, et kõigepealt tuleks luua kasutajasõbralik rakendus, mis võimaldaks kohtuasja digitaalselt menetleda sama efektiivselt kui pabertoimikuga ja alles seejärel võiks pabertoimikust loobuda, mitte vastupidi, et kõigepealt loobutakse pabertoimikust ja seejärel vaadatakse, kuidas kohtud asjade digitaalse lahendamisega hakkama saavad. Suur probleem on ka asjaolu, et mahukate asjade avamisel jookseb digitoimiku rakendus kokku või on ülimalt aeglane. Neid puudusi ei ole kõrvaldatud ka uues digitoimiku rakenduses,“ ütleb Pappel.

„Mõjuhinnangus toodud lootus, et digitoimikule üleminek kiirendab asjade menetlust, on ilmselt ekslik. Kohtuasjade lahendamisel ei ole peamine ajakulu tehnilisel tegevusel, nagu printimine või toimiku korrastamine, vaid asja sisulisel lahendamisel. Asja sisulise lahendamise ajakulu, eriti mahukates asjades, kasvab digitoimiku rakenduse halva kasutajasõbralikkuse ja aegluse tõttu tõenäoliselt oluliselt.“

Samuti pole reguleeritud, kuidas on tagatud toimiku taastamine juhul, kui tehnika alt veab.

Kommentaarid  (5)

RK 17. november 2021 20:38
Kõige targemad väitjad on tegelased, kellel digitoimikuga mingit kokkupuudet ei ole olnud. E-toimik on juba enam-vähem toimiv, digitoimiku eesmärk on ju väga kena, aga selle saavutamine on veel oi kui kaugel ja vajab ilmselt tehisintelligentsi abi. Peale kohtunike on palju tegelasi, kes digitoimikut lähemas tulevikus kasutama on sunnitud, näiteks isikud, kes teistele liiga on teinud ja need, kes ennast kaitsma peavad. Kui te kiiresti nimetate kolm kõige mahukamat seadust paragrahvide hulgalt, spikker: rup.ee/seadused, siis ilmselt võite digitoimiku arendamisel kaasa rääkida.
Riik sokutatakse häkkerite kätte 29. september 2021 10:04
Puudub ju pädevus tasemel asju teha.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS