Foto: Alar Truu
Toimetas Elis Kusma 9. september 2021 11:20

Valitsuse määruse muudatusega suurendatakse kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal õppekogunemisel reservväelasele makstavat toetust.

Üldise kaitsevalmiduse ajal makstakse reservteenistuses toetust sõltuvalt isiku sõjavälise auastmega ametikohast 37, 40 või 50 eurot päevas. Eelnõu kohaselt on kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstav toetus kaks korda suurem – vastavalt 75, 80 või 100 eurot päevas.

Suurendatud toetus aitab kaasa, et reservis olev isik ei otsusta pere heaolu tagamiseks reservteenistusest kõrvale hoiduda ja annab inimesele suurema kindluse, et teenistuses olemine ei mõjuta tema majanduslikku olukorda negatiivselt. Toetus laieneb kaitseliidu liikmetele, kui nad on kaasatud õppekogunemise või lisaõppekogunemise vormis.

Kõrgendatud kaitsevalmidus on riigi kaitseseisund, mille eesmärk on tõrjuda Eesti riigi julgeolekut ähvardavat suurenenud ohtu ja tagada riigi toimimine. Kaitsevalmiduse kõrgendamise järel asuvad selleks ettenähtud asutused ja isikud oma põhitegevuse kõrval tegema ettevalmistusi riiki ähvardava ohu tõrjumiseks.

Muudatus jõustub üldises korras.