Eesti uudised

Haigekassa vaatab üle juhtumid, kus keelduti hüvitise maksmisest

OTSUSTATUD! Haigekassa jätkab lõpetatud töösuhtega inimestele haigushüvitise maksmist 

Toimetas Elis Kusma, 6. september 2021 14:49
Foto: Erki Pärnaku

Tervise- ja tööministri ettepanekul taastab haigekassa enne selle aasta juulikuud kehtinud töövõimetuse hüvitise maksmise põhimõtte ja maksab hüvitist töösuhte ajal alanud töövõimetusjuhtumi lõpuni.

Haigekassa pressiteade edastab, et ajutise töövõimetuse hüvitis on mõeldud kompenseerima tulu, mis jääb töökohustustest ajutise vabastuse tõttu saamata. Haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo sõnul oli vahepealne muudatus seotud seaduse mõtte ülevaatamisega.

Samal teemal

„Arutasime tekkinud olukorda tervise- ja tööministriga ja leidsime, et seaduse tänane sõnastus võib olla mitmeti tõlgendatav. Töötame koostöös sotsiaalministeeriumi ning teiste osapooltega, et tagada õigusselgus ning viia seadusemuudatus esimesel võimalusel riigikokku. Seni jätkame nii-öelda vana praktikaga, kus töösuhte ajal aset leidnud ajutise töövõimetuse juhtumi alusel maksame hüvitist töövõime taastumiseni,“ selgitas Pallo.

Nende inimeste puhul, kellele selle aasta 12.07.–02.09. keelduti ainult sellel alusel hüvitist maksmast, teeb haigekassa parandused.

Töövõimetuslehe väljastamine või mitteväljastamine on endiselt arstlik otsus ehk sõltumata töösuhte olemasolust hindab raviarst inimese haigestumisest lähtuvalt, kas töövõimetuslehte on vaja. Arstil on õigus ja ka kohustus lehe andmisest keelduda, kui inimese tervislik seisund võimaldab töötamist. Töövõimetuslehe väljastamine peab olema vajaduspõhine, põhjendatud ja dokumenteeritud.

Samal teemal

03.08.2021
Helmen Kütt | Koondatutelt röövitud haigusraha tuleb neile kiiremas korras tagastada
02.08.2021
ÕHTULEHE ARTIKKEL MÕJUS! Minister Kiik käskis koondatud inimestele haigusraha edasi maksta
02.08.2021
HOOP KÕIGE NÕRGEMATELE: kui oled koondatud, siis haigusrahasid enam ei saa! „Selline kingitus mu vähihaigele naisele taasiseseisvumise 30. aastapäevaks!“