Eesti uudised

KÜLMLAO KOBARKÄKK | Ravimimüüjad: terviseametis juhtunu on erand, mille tõttu ei tohiks teisi müüjaid sanktsioneerida 

Toimetas Marvel Riik, 5. september 2021 11:31

Ravimimüüjatele mõjus alameerivalt riigisekretäri komisjoni raportist välja toodud ettepanek, et sotsiaalministeerium võiks hinnata, kas ravimikäitlejate üle tehtava järelevalve regulatsioonid on praegu piisavad. Eesti ravimihulgimüüjate liidu tegevjuhi Teet Torgo sõnul on terviseametis juhtunu erand ega näita kuidagi tegelikku pilt.

Foto: Martin Ahven

Eesti ravimihulgimüüjate liidu tegevjuhi Teet Torgo sõnul on ravimimüüjate tähelepanu pälvinud riigisekretäri juhtimisel koostatud terviseameti külmlao kobarkäki raporti ettepanek, kus soovitatakse sotsiaalministeeriumil hinnata, kas ravimikäitlejate üle tehtav järelevalve on piisav või vajab täiendamist. „Seesuguste üksikerandite alusel kogu ravimivaldkonna järelevalvereeglistiku „täiendamine“ sanktsioneeriks põhjendamatult ja ebavõrdselt kõiki teisi hulgimüüjad,“ ütles Torgo.

Kirjas tervise- ja tööministrile Tanel Kiigele, sotsiaalministeeriumi uuele kantslerile Maarjo Mändmaale ja riigisekretärile Taimar Peterkopile märkis Eesti ravimihulgimüüjate liidu tegevjuht Teet Torgo, et terviseameti külmlao rikke on kahetsusväärne juhtum, mis on erand ega kirjelda ravimite hulgimüügi valdkonda kui tervikut. Seetõttu mõjub ravimimüüjatele alameerivalt Peterkopi komisjoni raportist välja toodud ettepanek: „Komisjon soovitab Sotsiaalministeeriumil hinnata, kas ravimikäitlejate üle tehtava järelevalve regulatsioonid on piisavad või vajab valdkond täiendamist.“

Samal teemal

Teatavasti täheldas Peterkopi juhitud komisjon, et „Terviseamet hulgimüügi tegevused ei vasta Euroopa Liidu headele turustamistavadele, süsteemselt ei ole tagatud käideldavate ravimite kvaliteet, efektiivsus ja ohutus mistõttu esineb potentsiaalne oht rahvatervisele.“

„Seesuguste üksikerandite alusel kogu ravimivaldkonna järelevalvereeglistiku „täiendamine“ sanktsioneeriks põhjendamatult ja ebavõrdselt kõiki teisi hulgimüüjad, kes järgivad oma tegevuses rangelt rahvusvahelisi ja siseriiklikke ravimikäitlemise reegleid ja tavasid ning kellele ei ole aastatepikkust leebust võimaldanud ka ravimiamet,“ toonitas Torgo kirjas. Tema sõnul ei ole ravimiametiga kui ravimimüüjate järelevalvajaga tekkinud küsimusi kas reeglid ja kontrollid on praegu ebapiisavad.

„Tänased turustamistava ja ravimikäitlemise reeglid ning siseriiklikud ja Euroopa Liidu õiguses sätestatud järelevalvenormid on ravimite ohutu ja kvaliteetse käitlemise jaoks piisavad,“ täheldas Torgo. Kui aga sotsiaalministeerium peaks olema siiski teisel arvamusel, palub Torgo, et ravimimüüjate liit oleks kaasatud aruteludesse, mis mõjutavad kõiki hulgimüüjaid. „Kindlasti näitab terviseametis juhtunu aga seda, et vajalik on olemasolevate reeglite täitmine ja ühetaoline täitmise nõudmine kõigilt ravimihulgimüüjatelt, olenemata nende omandivõi juriidilisest vormist,“ viitas Torgo riikliku järelevalvaja ehk ravimiameti pikaajalisele leebusele teise riigiasutuse ehk terviseameti suhtes.

Riigisekretäri poolt juulis 2021 kokku kutsutud komisjoni ülesandeks oli välja selgitada asjaolud, mis viisid 2021. aasta juunikuu teises pooles terviseameti külmlao rikkeni. Komisjon leidis, et terviseameti 2017. aastal valminud Paldiski mnt hoone külmlao ruumide temperatuuri tõusu üle lubatud normi ja jahutussüsteemide seiskumise põhjustasid suure tõenäosusega vead, mis olid tehtud hoone projekteerimisel ja ehitamisel ning mis avaldusid pikemat aega kestnud kuumaperioodi jooksul. Temperatuuri tõusu tõttu riknes kolme miljoni euro väärtuses vaktsiine.

Muu hulgas tuuakse raportis välja, et terviseamet ei ole hinnanud ega maandanud ravimite nõuetekohase käitlemisega seonduvaid riske ning ei ole praktikas pööranud piisavat tähelepanu külmladude temperatuuride jälgimisele-monitoorimisele ega nende korrasoleku testimisele. Lisaks pole terviseamet taganud kõrgendatud hoolsusnõuet, mis tuleneb seadustest ja ravimite hulgimüüjale pandud kohustustest.

„Terviseametile on väljastatud ravimite hulgimüügi tegevusluba, mis tähendab, et kõik tegevused ja toimingud, mis mõjutavad ravimite kvaliteeti, efektiivsust ja ohutust, ning sellega seotud lepingud peavad olema Terviseameti pädeva isiku poolt kontrollitud ja ravimi käitlemisnõuetele vastavalt heaks kiidetud. Seda tehtud ei ole,“ kirjutatakse raportis, millega saab täpselt tutvuda SIIN.

Samal teemal

04.09.2021
KÜLMLAO KOBARKÄKK | Terviseameti endine peadirektor Tiiu Aro: valitsusele oleks pidanud vist ütlema, et meil ei ole uut maja vaja
23.08.2021
KOBARKÄKK! Reinsalu: kus on kindlus, et inimestele ei ole nelja aasta jooksul mingit sodi süstitud? Kiik: ravimite järelevalve Eestis on karm ja range!
18.08.2021
PÕRANDASOOJENDUS KÜLMLAOS! Terviseametis ilmsiks tulnud korralagedus ajab juuksed peas püsti