Eesti uudised

PRESIDENDIVALIMISTE BLOGI | 72 poolthäälega riigipeaks! Alar Karis on veendunud: meil võiks olla haritud ja tark rahvas (640)

Ohtuleht.ee, 31. august 2021 14:17

Alar Karis valiti presidendiks

Foto: Tiina Kõrtsini / Martin Ahven / Robin Roots

Ainsa presidendikandidaadina üles seatud Alar Karis sai teisipäeval riigikogus toimunud hääletusel 72 häält, seega valiti riigipea ära riigikogu teises valimisvoorus. 58 häält sai Karis ilmselt koalitsioonisaadikutelt ning 14 häält opositsioonierakondadelt.

Hääletamise teisest voorust võttis osa 80 riigikogu liiget, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli kaheksa.

Valituks saamiseks oli presidendikandidaadil vaja riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust ehk vähemalt 68 riigikogu liikme toetust.

Esimeses hääletusvoorus esmaspäeval sai Karis 63 riigikogu liikme toetuse. Hääletusel osales siis 79 saadikut. 16 hääletussedelit oli ristiga märgistamata.

12:40

Õnnitlused tulid ka põhjanaabritelt!

19:47

President Kersti Kaljulaid on veendunud, et riigikogu tegi hea valiku.

„Riigikogu valis täna Alar Karise tugeva toetusega järgmiseks Vabariigi presidendiks. Karis asub seda ametit täitma 11. oktoobril. Kohtusin järgmise riigipeaga Kadriorus, et soovida talle õnne ja jõudu tööle. Riigikogu on teinud hea valiku,“ sõnas Kaljulaid.

16:09

Karis ja Kaljulaid suundusid Kadrioru lossi lõunale. Hea võimalus Karisel tutvuda tulevaste ameti- ja eluruumidega.

16:07

President ja tema ametijärglane tervitasid nagu vanad sõbrad.

16:03

Karis saabus Kadrioru lossi!

15:57

Jälgi Alar Karise kohtumist president Kersti Kaljulaidiga!

15:39

Jüri Ratas lubab algatada valimiskorra muudatuse, et viie aasta pärast saaks presidenti valida rahvas.

15:04

Olulisima sotsiaalse probleemina, millega tuleb tegeleda, nimetab Karis koduvägivalda.

15:03

Karis peab vajalikuks edasi minna valimiskorralduse muutmisega ja lubab seda protsessi suunata ka Kadriorust, et see ei sumbuks ja me viie aasta pärast taas sama probleemi ees poleks.

15:02

Riigivisiidile Venemaale läheks Karis siis, kui keskkond seda parasjagu soosib.

15:01

Eeskuju lubab Karis võtta kõikidest varasematest presidentidest.

14:58

Karis lubab venekeelset kogukonda kõnetada nende emakeeles.

14:58

Presidendiks valitu kinnitab, et on oma abikaasale juba helistanud.

14:57

Õhtuleht küsis, mida plaanib Karis presidendina võtta südameasjaks. Karis vastas, et teemad kujunevad ajaga välja, aga ta on seisukohal, et meil võiks olla haritud ja tark rahvas ja see võiks olla motiiv, kuidas ta oma presidentuuri täidab.

14:54

Karis annab praegu pressikonverentsi!

14:48

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev ütleb, et tänu presidendi äravalimisele saab koalitsioon tugevamana edasi minna.

14:44

Ülevaade hääletamistulemustest: Riigikogu valis tänasel erakorralisel istungjärgul Vabariigi Presidendiks Alar Karise, keda toetas salajasel hääletusel 72 Riigikogu liiget.

Hääletamise teisest voorust võttis osa 80 Riigikogu liiget, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli kaheksa.

Valituks saamiseks oli presidendikandidaadil vaja Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust ehk vähemalt 68 Riigikogu liikme toetust.

Alar Karise kandidatuuri esitasid teiseks hääletusvooruks taas Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni 59 saadikut.

Karis sai esimeses hääletusvoorus 63 Riigikogu liikme toetuse. Hääletusel osales siis 79 saadikut. 16 hääletussedelit oli ristiga märgistamata.

14:43

Täna kell 16.00 on valitud president Alar Karis palutud Kadriorgu president Kersti Kaljulaidiga hilisele lõunale.

14:41

EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas ütleb, et ta õnnitles presidendiks valitud Alar Karist ja on veendunud, et Karis on väärikas isik seda rolli täitma. Ta kurvastab, et tema hääletamiseni presidendikandidaadina ei jõutudki. Ta loodab, et Karis on põhiseaduse mõtet järgiv president. EKRE tunnustab Karist presidendina, protestiga riigikohtusse ei minda.

14:35

Karis tänab riigikogu kõnetoolist saadikuid, kes tema poolt hääletasid, ja mõistab neid, kes seda ei teinud. Ta lubab olla riigikogule ja kõikidele poliitilistele jõududele heaks partneriks.

14:30

Delfi andmetel lubas Grünthal otsuse edasi kaevata.

14:29

Õnne soovib ka president Ilves!

14:28

Toimub õnnitlemine, presidendivalimised võitnud Karisele ulatavad käe ka valimistest kõrvale hoidnud EKRE saadikud.

14:27

Anna Pihl ERRist küsis Kariselt, millised on tema emotsioonid. „Päev saab läbi,“ vastas Karis.

14:17

Kokku 72 häält!

14:16

68 häält on täis, president on valitud!

14:12

Vaata häälte lugemist!

14:09

Karisele juba valmis pandud lilled tunduvad olevat samad, mis eile!

14:06

Valimiskomisjon sai asuda häälte lugemise juurde!

14:04

Oliver Kask teatab, et protest vaadati läbi. Protesti sisu: hääletamiskorda rikuti, sest polnud tagatud hääletamise salajasus. Valimiskomisjoni liige vaatas pealt riigikogu saadiku valiku väljendamist.

OTSUS: Valimiskomisjoni liikmel polnud võimalik sedeli täitmist näha. Videost nähtub, et ta keeras saadikule selja. Valimiste salajasuse põhimõtet EI RIKUTUD. Protest jäeti rahuldamata.

14:00

Vaheaeg sai läbi! Kõnetooli tuleb vabariigi valimiskomisjoni esimees.

13:51

Jüri Ratas mõtlemas, mida teha.

13:49

Kaua veel, kuniks selgub, kas Karis on osutunud valituks? Vaheaeg kestab vähemalt kella 14-ni.

13:48
13:37

„See on absurd,“ hakkab Marika Tuus-Laul Kalle Grünthali protesti peale naerma. „See on puhtalt väljaimetud ja enese tähtsustamiseks esitatud protest.“

Tuus-Laul selgitab, et valimiskomisjoni liige ulatas kasti autosse, et saadikul oleks mugavam kõval pinnal valimissedelile kirjutada. „Ta läks minust hoopis kaugemale, panin sedeli ümbrikusse, näitasin ajakirjanikele, komisjoni liige tuli lähemale ja pani pitsati peale.“

„Mind ei mõjuta keegi,“ kinnitas Tuus-Laul.

13:37

13:36

Grünthal tutvustab ajakirjanikele videot.

13:30

Grünthal on varustatud videotõenditega Tuus-Lauli hääletamisest!

13:24
13:22

Grünthal keeldub protesti sisu täpsustamast, kuna on ametis selle kirjaliku vormistamisega.

13:20

§ 10. Protestid hääletamise korra rikkumise kohta

(1) Enne häälte lugemist on Riigikogu või valimiskogu liikmel õigus esitada valimiskomisjonile kirjalik protest hääletamise korra rikkumise kohta.

(2) Valimiskomisjon vaatab protesti pärast hääletamise lõppemist läbi, võtab vastu motiveeritud otsuse ja teeb selle teatavaks. Kui hääletamise korda on rikutud oluliselt, korraldab valimiskomisjon kordushääletuse.

13:16

Protesti esitamisest nördinud isamaalane Aivar Kokk hõikas riigikogu saalis Mart Helmele, et kust nad küll sellise asja peale tulid.

13:13

EKRE saadik Kalle Grünthal esitas protesti küsimusega, kas õues hääletanud Marika Tuus-Lauli privaatsust on rikutud või teda mõjutatud. Kirjaliku protesti esitamiseks andis riigikogu esimees Jüri Ratas 30 minutit vaheaega.

13:12

Lilled Karise jaoks on juba valmis.
Foto: Marvel Riik

13:10

Karis võtab saalis taas istet. Häälte lugemiseni on jäänud loetud minutid!

13:04

Mitu Karisele antud häält siin küll olla võiks?

12:40

Oma hääle on andnud ka ajakirjanike tähelepanust hoiduv Mailis Reps!

12:35

Mõnel sotsiaaldemokraadil olevat isiklikud põhjused, miks otsustati Karist eile mitte toetada. Väikse Eesti võlu ja valu – varasemad kokkupuuted teatud isikutega ei pruugi olla positiivsed. Seda enam, et riigikontrolörina võis Karis nii mõnelegi poliitikule varba peale astuda.

12:33

Arvatakse, et Karise saatuse võib otsustada surve, mis sai eile osaks sotsiaaldemokraatidele, kellel polevat ühtegi ratsionaalset põhjust Karist mitte toetada.

12:31

EKRE saadikutest peetakse Karise võimalikeks toetajateks Jaak Valget, Leo Kunnast ja Peeter Ernitsat, ent viimane jääb küsimise peale teadlikult ebamääraseks.

12:29

Saadikuid võib Karise poolt hääletama motiveerida ka tõsiasi, et kui äravalimiseks peaks 1-2 häält puudu jääma, siis tuleb kolmandas voorus hääletama ka haiglaravil viibiv Siim Kallas.

12:27

Koalitsioonisaadikud pakuvad, et parimal juhul saab Karis täna lausa 70 häält!

12:10

Karise näoilmest emotsioone välja ei loe, kuid reporteri sõnul reedab närvilisust kerge värisemine.

12:04

Kohaloleku kontroll näitab 11 puudujat, kuid täpselt nagu eile võib arvata, et puudujad (peale Seederi ja Kallase) jõuavad hääletamiseks õigel ajal kohale.

12:01

Mart Helme ütleb, et peaminister Kaja Kallas valetas, kui ütles, et osa EKRE saadikuid tahtnuks valimissedeleid välja võtta, et hääletada eile Karise poolt. Sedeleid ei võetud välja selleks, et ei tekiks spekulatsioone selle üle, kuidas EKRE saadikud hääletasid.

11:54

Suurem osa riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikuid peab kujunenud poliitilises olukorras õigeks presidendi äravalimist riigikogus ja toetab seega Alar Karist.

„Koalitsioonierakonnad esitasid Alar Karise taas presidendikandidaadiks, mis tähendab automaatselt seda, et ta on Reformierakonna kandidaat riigipea kohale ka valijameeste kogus. Seetõttu pole tänasel presidendil Kersti Kaljulaidil enam võimalust osutuda tagasivalituks,“ põhjendas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Saare sõnul panid sotsiaaldemokraadid hommikusel kohtumisel Karisele südamele, et ta Eesti presidendina töötaks sihikindlalt kõigi siinsete inimeste võrdsete võimaluste ja võrdsete õiguste eest. Meie ootused on ka sellel, et ta kaitseks demokraatiat äärmusluse eest ega laseks vandenõuteooriatel lämmatada teadmistepõhist poliitikat,“ lausus Saar.

11:35

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski usub pärast kohtumist presidendikandidaadiga, et täna keskpäeval valitakse Alar Karis ära. Aken president Kersti Kaljulaidi taasvalimiseks näib olevat sulgunud. Ossinovski eitab kuuldusi, et tema oleks olnud kindlalt Karise valimise vastu.

10:42

Delfi andmetel ei osale tänasel hääletusel Helir-Valdor Seeder, Siim Kallas võib vajadusel tulla kolmanda vooru hääletamisele.

10:10
10:08

„Ma olen saanud ainult kinnitust, et vastu olid eile valdavalt sotsid ja Isamaa andis 7-8 häält küll, ent ka koalitsiooni hääli pigem paar või mõni tuli puudu. Too viimane on otseselt mage pärast ise allkirja andmist,“ kirjutab reformierakondlane Jürgen Ligi. Siiski usub ta, et Karis õnnestub täna ära valida.

10:04

Sotsiaaldemokraadist europarlamendi saadik Marina Kaljurand kutsub riigikogu liikmeid üles hääletama nii, et järgmisel päeval poleks piinlik. Ise annaks ta oma hääle Karisele. Parasjagu käib ka sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni kohtumine presidendikandidaat Alar Karisega.

09:45

„Mina kindlasti lähen täna hommikul oma fraktsiooni sõnumiga, et me peaksime Alar Karist palju suuremalt toetama ja ka omalt poolt pingutama selle nimel, et Karis presidendiks ära valitakse,“ rääkis Ossinovski.

08:45

Kas mõni saadik on üleöö meelt muutnud?

18:02

Sotsiaaldemokraadid kohtuvad homme hommikul kell 10 presidendikandidaat Alar Karisega, et arutada kujunenud olukorda.

„Fraktsiooni liikmed soovisid veelkord Alar Karisega kokku saada ja esitada talle täiendavaid küsimusi. Saime Karisega kokkuleppele, et ta tuleb teisipäeva hommikul meie fraktsiooni,“ ütles erakonna esimees Indrek Saar.

16:13
16:01

Politoloog Martin Mölder kirjutab, millise strateegia oleksid võimuerakonnad pidanud läbirääkimisteks valima, et sotsiaaldemokraatidel ja Isamaal olnuks nende presidendikandidaadi toetamisest võimatu keelduda.

15:45

Vaata galeriist, kuidas möödus presidendivalimiste esimene päev!

15:31

15:30
15:30
15:30
15:21

Vaata videost, millised olid Alar Karise emotsioonid pärast hääletustulemuse selgumist!

15:19
15:17
15:08

Reformierakonna esimees Kaja Kallas usub, et koalitsioonierakondade hääled pidasid. EKRE ja sotsid mängivad tema sõnul täpselt sama mängu ehk valimised suunatakse valimiskogusse, kus nad saaksid oma kandidaadiga välja tulla. EKRE teeb seda avalikult, sotsid varjatult. Kallas pahandab, et EKRE ei lubanud oma saadikutel valimissedeleid välja võtta, sest kuuldavasti kolm saadikut kaalusid Karise poolt hääletamist. Ta lubab, et koalitsioon toetab Karist ka valimiskogus.

15:04

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar ei nõustu väitega, et sotside tõttu kukkusid presidendivalimised esimeses voorus läbi, kuna nad pole midagi lubanud. Ta arvab, et Karisele andsid hääli ka sotsiaaldemokraadid. Saar tõdeb, et homne kandidaat võib koguda 2/3 riigikogu häältest.

15:00

Reformierakondlane Erkki Keldo ei pea vajalikuks koalitsiooni strateegia muutmist – Karise kandidatuuri ülesseadjad ilmselt ka hääletasid tema poolt.

14:58

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev usub, et koalitsiooni hääled pidasid. Ta loodab, et Karis saab homme valitud ja täna näitasid parlamendisaadikud oma positsioone ning ehk sooviti näidata ka seda, et koalitsioon on oma töös läbi kukkunud. Valimiskogu Reformierakond ei karda.

14:54

Ratas ei pea tõenäoliseks, et Henn Põlluaas saab kaks puuduvat allkirja oma kandidatuuri ülesseadmiseks.

14:52

Jürgen Ligi usub kuluaarivestluste põhjal, et Isamaast tuli päris palju hääli, kuid mõned koalitsiooni hääled läksid ilmselt kaduma. Lisaks puudusid Kallas ja Seeder, kelle häältele võinuks Karis samuti loota.

14:40

Arvestades, et koalitsioonisaadikutest puudus hääletuse ajal vaid Siim Kallas, siis opositsiooni ridadest sai Karis 5 lisahäält.

14:37

Alar Karis ütleb ajakirjanikele, et paistab, et koalitsiooni hääled pidasid, aga opositsioonist ei tulnud vajalikul hulgal hääli juurde.

14:33

Märgistamata sedeleid oli 16.

14:32

Alar Karis sai kokku 63 poolthäält! Riigikogu valimiste esimeses voorus Alar Karist presidendiks ei valitud.

14:21

Hetkel loetakse hääli.

14:20

Kohapeal viibiva reporteri sõnul on Reformierakonna fraktsiooni liikmed kõhkleval seisukohal, et Karisele tuleb kokku 68 häält.

14:19

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on poliitikute otsustada, kuidas valimiste korda muuta. Tema hinnangul on tänane valimissüsteem end õigustanud, üht kõva käega liidrit pole esile kerkinud. Kahe viimase valimise kohta tõdeb Madise, et demokraatia kriisi pole.

14:15

Henn Põlluaas loodab, et tema puuduvad allkirjad võiksid tulla Isamaa ridadest, sealt olevat talle varasemates vestlustes toetust avaldatud.

14:12

Martin Helme teatas ajakirjanikele, et nemad loodavad, et valimised jõuaksid valimiskogusse.

14:11

Oma hääle sai nüüd antud ka Reps, ent ajakirjanike küsimuste eest lipsas ta Keskfraktsiooni tuppa.

13:57

Ratas ei rutta kaaluma võimalust, et valimised liiguksid valimiskogusse – „ootame tulemuse ära,“ jääb ta napisõnaliseks.

13:55

Hea tuju jätkus Ratasel ka valimiskasti ees.
Foto: Robin Roots

13:47

Kui hinnata ainult Keskerakonna esimehe Jüri Ratase naeratuse järgi, siis on presidendi tegemine osutunud edukaks!

Foto: Tiina Kõrtsini

13:41

Toompeale on saabunud ka hiljuti jalaluu murdnud keskerakondlane Marika Tuus-Laul, kelle tarvis toodi õuele eraldi valimiskast. Tuus-Laul räägib, et pöialuu murru tõttu peab ta viis nädalat kipsis olema, mistõttu oleks tal raske käia mööda parlamendihoone kõrgeid treppe.

13:38
13:30

Mailis Reps ootab koos erakonnakaaslaste Marek Jürgensoni, Oudekki Loone ja Kersti Sarapuuga, et järjekord valimiskabiinidesse hajuks. Repsi ootavad kõikide väljaannete ajakirjanikud, kel pole möödunud kuude jooksul õnnestunud saada kommentaare erinevate skandaalide teemal, millesse Reps on segatud.

Foto: Marvel Riik

13:25

Keskfraktsiooni esimees on juba hääletanud!
Foto: Robin Roots

13:22

Riigikogu saadikud seisavad hääletamiseks rivis
Foto: Marvel Riik

13:14

Istungilt puuduvad Kristen Michal, Siim Kallas, Marika Tuus-Laul ning Helir-Valdor Seeder.

13:13

EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas kinnitab, et EKRE saadikud ei võta sel korral hääletussedeleid väljagi.

13:08

Karis jälgib rõdult riigikogu istungit

13:04

Keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid usub, et Karisest saab täna Eesti järgmine president.

12:53

Mailis Reps saabus Toompeale, mis annab tuge keskerakondlaste väidetele, et nende poolt Karisele lubatud hääled kindlasti peavad.

12:46

EKRE presidendikandidaat Henn Põlluaas räägib, et ükski teine fraktsioon ei andnud talle kaht puuduvat allkirja, et Põlluaas ametliku kandidaadina Karise vastu üles seada. Ta usub, et valimised lähevad valimiskogusse, kus seda probleemi enam pole.

12:33

EKRE fraktsiooni liige Peeter Ernits kommenteerib kuuldust, et EKRE saadikud ei võta täna valimissedeleid väljagi – polevat põhjust hääletada, kui tegemist pole valimistega, vaid presidendi äramääramisega.

12:28

Kohapeal viibiva reporteri sõnul pole Mailis Reps end ajakirjanikele veel näole andnud.

12:25
12:15

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar rõhutab, et hääletus on vaba. Poliitik naljatleb, et õige Eesti mees hääletab ikka selle poolt, kes võidab.

12:06

Sotsiaaldemokraat Jaak Juske ütles reporterile, et tema ei hääleta Karise poolt ega vastu. Sotsiaaldemokraatide poolehoid kuulub teatavasti ametis olevale presidendile Kersti Kaljulaidile, kuid tõenäoline on, et mõned hääled saab Karis salajasel hääletusel siiski ka neilt.

12:02

Suur saal on rahvasaadikute kogunemiseks valmis

12:02

Karis saabus riigikogu hoonesse!

11:58

Presidendivalimiste korraldusega rahulolematud nõuavad muutust!

11:56

Reformierakond pole arutanud Siim Kallase toomist tänasele hääletusele, homse osas veel samuti selgust pole. Seda, kas osa riigikogu liikmeid võidakse kohale tuua suisa kiirabiga, ei oska saadikud kommenteerida.

11:53

Õhtulehe reporter püüdis Toompea koridorides kinni keskfraktsiooni liikme Andrei Korobeiniku, kelle sõnul Keskerakonna hääled kindlasti peavad. Täna võiks tulla kindlasti kokku 60 häält, homme ehk isegi rohkem. Erakonnakaaslase Mailis Repsi kohta usub Korobeinik, et vajalikul hetkel on ta saalis olemas.

11:49

Jälgi Õhtulehe otsepildist, mida arvavad toimuvast rahvahääletusel presidendi valimise toetajad!

11:43

Riigikogu hoone ette on kogunemas presidendi otsevalimiste toetajad.

11:24

Milline mees on presidendiks pürgiv Alar Karis?

11:06
10:29

Kas Kaja Kallas võttis presidendikandidaadi otsingutes liiga palju vastutust enda kanda?

10:04

Õhtulehel on infot, et Siim Kallas täna tõenäoliselt hääletamisele siiski ei saabu, kuid tehakse ettevalmistusi selleks, et ta saaks osaleda teisipäeval. Tänane hääletus on tuleprooviks, kas koalitsiooni hääled peavad – hääli võib puudu jääda sedavõrd palju, et Kallase hääl tulemust ei muudaks.

10:00

Postimehe andmetel tulevad nii Marika Tuus-Laul kui Siim Kallas täna riigikogu välialale hääletama kiirabiga.

09:39

Keskerakond on hääletusele tellinud riigikogu õuele eraldi valimiskasti, sest keskerakondlane Marika Tuus-Laul on õnnetuseks murdnud oma jalaluu, mistõttu ei saa tavapäraselt osaleda. Kas valimiskasti juurde on oodata ka haiglaravil viibivat Siim Kallast?

09:32

Reformierakond lubab Karise toetamisele kindlaks jääda ka siis, kui valimised liiguvad edasi valimiskogusse.

08:32

Õhtulehe valimis- ja telespetside komisjon on välja töötanud uue valimissüsteemi juhuks, kui Karist täna ära ei valita

08:21

Loe, kuidas tagatakse tänasel hääletusel valimiste turvalisus!

21:10

Poliitilised mängud jätkuvad esmaspäeval, kui riigikogus toimub erakorraline istung, kus iga rahvasaadik saab salajasel hääletusel otsustada presidendi üle. Istung algab kell 13.

20:58

Helme: Karis saab nii 65 poolthäält, aga mitte vajalikud 68.

Ossinovski: märgid pole head.

Ratas ja Kallas loodavad, et Karis saab rohkem kui 68.

20:56

Ossinovski ütles, et Marina Kaljuranna kandidatuurile ütles konsultatsioonides ei Jüri Ratas. Helme teatas, et ka nemad olid vastu! Ratas polnud väitega nõus. Ossinovski ütles seepeale, et ärme mängi lolli.

20:51

Ratas tõi välja, et talle ei meeldinud Kaljulaidi puhul, kuidas ta kritiseeris oma ametiajal ühiskonna teatud kihte, kritiseeris välismaal, sh välismeedias, Eestit jms. Ühtlasi oleks Kaljulaid võinud koroonakriisis võtta aktiivsemat rolli. Kokkuvõtvalt, Ratasel ei meeldi, et Kaljulaid ei toetanud tema teist valitsust, kuhu kuulus ka EKRE.

20:37

Ratas: presidendivalimised muudab keeruliseks matemaatika – 68 poolthäält on ülikõrge lävend! Debatte pole seetõttu, et viimane kord näitas seda, et neist pole kasu. Lõpuks valitakse keegi, kes neist pole osa võtnud.

20:35

Miks presidendivalimisi ei ole viie aasta jooksul muudetud? Ka viimastel valimistel oli ju jama majas!
Ossinovski: „Aus vastust on see, et erakonnad kaotasid selle vastu huvi.“

20:29

Helme: „Kõigil on motivatsioon minna valijakogusse!“ [kus on lävend 50% häältest, mitte nagu riigikogus: 2/3 häältest ehk 68 poolthäält.]

20:26

Reinsalu omas mahlas: Isamaa esindaja jaur on pikk ja vali. Teised sõna ei saa, saatejuhid kaotavad kontrolli ja vaidlusteema läheb algselt küsimuselt kuhugi rändama..

20:23

Nii Ratas kui ka Kallas on nõus, et presidendikandidaadid võiks tulevikus üles seada varem kui praegu.

20:20

Miks Alar Karis ei sobi EKRE-le?

Helme: Karis kui ka mitmed teised kandidaadid teevad ühe suure vea: nad ei saa aru, mis on presidendi roll! Kooseluseaduste jms asjade kohta ei ole presidendil arvamust.

20:18

Reinsalu nõuab endale koort! Pärast viimaseid presidendivalimisi andis just Reinsalu kui justiitsminister kellelegi mingi hunniku ettepanekuid remontida põhiseadust, mh presidendivalimisi. Kuigi Reformierakond kukutati 2016. aastal võimult, on ikkagi oravad Reinsalu hinnangul süüdi selles, et ükski parandus kuhugi ei jõudnud.

20:13

Nii Reinsalu kui ka Ratas ütlevad, et praegune viis, kuidas presidenti valitakse, on ajale jalgu jäänud. Seda näitab nii see, kuidas sai riigipeaks Kersti Kaljulaid, kui ka see, et praegu on kandidaadina vaid koalitsiooniesindaja Alar Karis.

20:08

Nonii, nüüd arutatakse ETV sellest, kui tubli president oli Arnold Rüütel – kohalike omavalitsuste valimised on tulemas ja kõik tahavad end seostada rahvalemmikuga ehk Rüütliga.

20:07

Reinsalu räägib midagi sellest, et rahvasaadikud on oma valikutes vabad, aga samas toob välja, et erakond lähtub Alar Karise toetamisel (või siis ka mittetoetamisel) oma platvormist ja põhimõtetest.. Et seetõttu erakond täiesti ei toeta Karise kandidatuuri.

20:04

Ratase hinnangul pole Kaljulaid teinud piisavalt tööd nn sidusa ühiskonna suunal.

20:03

Ratas pole nõus ringleva jutuga, et Kaljulaidi ei valita seetõttu, et just Ratas on Kaljulaidi peale solvunud.

20:02

Miks oravad Kersti Kaljulaidi ei toeta?
Kallas: „Viiest erakonnast pole kolm nõus Kaljulaidi toetama.“ Seega pole Kaljulaidil riigikogus piisavalt toetust.

20:01

Poliitikud hakkavad ETVs madistama. Isamaad esindab Urmas Reinsalu, EKREt Martin Helme, sotse Jevgeni Ossinovski, Reformierakonda Kaja Kallas ja Keskerakonda Jüri Ratas.

19:59

Päev riigikogus peaks olema põnev. Sündmustele annab vürtsi see, et teiste seas peaks kohal olema avalikkust vältiv Mailis Reps. Tähtsale hääletusel tuuakse ehk kohale ka haiglaravil olev Siim Kallas ning ühe riigikogulase luumurru tõttu tehakse hääletussüsteem veidi ümber. Lähemalt loe SIIN.

19:55

Poliitikud ise Alar Karisele homme riigikogus suurt edu ei ennusta. Kui parlamendi õnnistus peaks tulema, siis see peaks olema napp. Loe lähemalt SIIN.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee