Kaja Kallas.

Foto: Robin Roots
Triinu Laan 17. august 2021 10:37

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti valmis vastu võtma kuni kümme Afganistanist evakueeritud inimest. Selle arvu sisse kuuluvad nii ELi kui ka NATOga koostööd teinud inimesed ja nende vahetud pereliikmed. Lisaks sellele plaanib valitsus arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni Mondoga Afganistanis koostööd teinud inimeste vastuvõtmist, nende täpne arv selgub lähipäevil.

„Afganistanis toimuv kaos šokeerib jätkuvalt demokraatlikku maailma,“ nentis peaminister Kallas. „Riigina tahame anda panuse Afganistanis lahvatanud humanitaarkriisi lahendamisse. Praeguse seisuga on Eesti valmis varjupaika pakkuma kuni kümnele inimesele. Täpsemalt inimestele, kelle elu on sattunud kodumaal hädaohtu koostöö tõttu Euroopa Liidu või NATOga ja nende vahetutele pereliikmetele. Samuti tahame aidata neid, kes on teinud meiega koostööd Mondo kaudu. Täpsem inimeste arv, kellele Eesti saab osutada rahvusvahelist kaitset, selgub lähipäevil.“

Mondo MTÜ on aastaid tegelenud Afganistani sotsiaalse arengu toetamisega naiste tervise ja tüdrukute hariduse edendamisel. Näiteks on tänu nende tegevusele kohapeal koolitatud ligi 120 ämmaemandat.

Julgeolekuolukord Afganistanis on kiiresti muutuv. Peale liitlasvägede väljatoomist kontrollib Taliban kõiki peamisi Afganistani linnu, sealhulgas läks pühapäeval Talibani kontrolli alla pealinn Kabul.

„Afganistani julgeolekuolukord mõjutab otseselt Euroopat ja maailma. Mida halvem on sealsete tsiviilelanike olukord ja mida rohkem kaasneb neile kannatusi, seda suuremaks kujuneb riigist väljuv põgenikelaine,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets. „Afgaanid on juba praegu Euroopa Liidus asüülitaotlejate hulgas teisel kohal.“

Välisminister lisas, et rahvusvahelise kaitse andmisega Afganistanist evakueeritutele täidab Eesti ELi ja NATO riikidega oma kohustust meid aidanud inimeste suhtes ning samuti peame jätkama rahvusvahelist survet, et hoida ära edasine vägivald ja inimõiguste rikkumised riigi rahumeelsete elanike vastu.