Foto: Vallo Kruuser
Siim Randla 4. august 2021 06:26

Kaitseväe kuivtoiduhankes osalenud, kuid kaitseväelaste maitsetestis kehvad hinded saanud ja võitjaks mitte valitud firma pöördus kohtusse.

JP OÜ pöördus kohtusse kaebusega tühistada minikonkursi „Kuivtoidupakid“ raames tehtud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tänavu märtsi lõpu otsused, millega lükati tagasi 365JP OÜ pakkumus ja tunnistati edukaks OÜ Kommivabrik pakkumus, ning tühistada riigihangete vaidlustuskomisjoni 30. aprilli otsus.

Hankija põhjendas kaebaja pakkumuse mittevastavaks tunnistamist ja tagasi lükkamist sellega, et juhuhindajatega tehtud kuivtoitude maitsmistestil said kaebaja põhitoitudest üle 1/3 keskmise hinde alla viie. Kaebaja vaidlustas otsuse, kuid riigihangete vaidlustuskomisjon jättis selle rahuldamata. 365JP OÜ esitas mais Tallinna halduskohtule kaebuse tühistada minikonkursi „Kuivtoidupakid“ raames tehtud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse otsused ja tühistada VAKO otsus. Kaebaja taotles esialgset õiguskaitset. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse ja keelas hankelepingu sõlmimise esimese kohtuastme menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni.

Kommivabrik OÜ pöördus ringkonnakohtusse, kus palus õiguskaitsetaotlus tühistada. Kaebus on ilmselt perspektiivitu, leidis ta. Kaebaja vaidlustus põhineb formaalsel argumendil, et neljale tema poolt pakutavale põhitoidule, mis said vähem punkte kui minimaalne 5,0, pani hindeid 30 hindaja asemel vähem hindajaid: kolmel juhul 29 hindajat ja ühel juhul 27 hindajat, selgub kohtuasjast. Vaidluse all ei ole mitte maksumus, vaid pakutatavate toodete kvaliteedi sobivus Eesti kaitseväelastele, mida hinnati kaitseväelaste maitsetesti teel, märgitakse seal. Tallinna ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata.