Pärnu haigla .

Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 3. august 2021 06:08

Pärnu maakohus arutab Pärnu haigla endise psühholoogi juhtumit, kelle tööleping öeldi erakorraliselt üles seetõttu, et ta polnud vaktsineeritud.

Advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff esitas juunis Pärnu haigla vastu hagi töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks. Nüüd on Pärnu maakohus selle menetlusse võtnud.

„Tervishoiutöötaja leping lõpetati päevapealt töölepingu seaduse alusel kohanematuse tõttu viitega asjaolule, et töötaja polnud ennast vaktsineerinud ja tööandja ei võimaldanud töötajale sobilikku Covid-19 testimise meetodit. Töötaja, kes oli töötanud oma patsientidega Covid-19 pandeemia ajal üle aasta ilma probleemideta (töösuhe ise oli kestnud oluliselt pikemalt) ning kasutanud ettenähtud isikukaitsevahendeid, vallandati päevapealt, lubamata lõpetada patsientidega haiguslugusid, mis võis ohtu seada ka patsientide elu ja tervise,“ ütles Reilik-Bakhoff Õhtulehele.

Töötaja töötas psühholoogina ja koroonakriisi ajal oli tal võimalik hoida oma patsientidega distantsi ja kasutada isikukaitsevahendeid. „11. mail edastas tööandja töötajale teatise, et edaspidi tuleb neil, kes pole vaktsineeritud, iga seitsme päeva tagant Covid-19 teste teha. Töötaja uuris tööandjalt, kas oleks võimalik testi teha kuristamismeetodiga, kuna talle meditsiinilistel põhjustel iganädalane ninatest ei sobi. Töötajale seda ei võimaldatud,“ rääkis advokaat. 12.–13. mai olid töötajal graafiku järgi vabad päevad. 14. mail öeldi tema tööleping üles.

Advokaadi sõnul võib kohtuvaidlus anda vastuse ühiskonnas tõstatatud küsimusele, kas mittevaktsineerimise tõttu võib töötajaid vallandada. Hagis taotleb töötaja töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamist ja Pärnu haiglalt hüvitise väljamõistmist.

Pärnu haigla jääb seisukohale, et selle töötaja töölepingu lõpetamine oli õiguspärane. Haigla ravijuht Veiko Vahula selgitas, et töölepingu lõpetamine oli vältimatult vajalik tagamaks patsientide ja klientide ohutust haiglas, samuti vähendamaks haigla töötajate haigestumist ning tagamaks haigla toimepidevust jätkuva Covid-19 pandeemia tingimustes. Kohtuvaidlus selles küsimuses on põhimõttelist laadi ja selle tulemused laienevad kõigile Eesti raviasutustele. Seetõttu otsustas Pärnu haigla ka palgata Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaadid Hanna Pahki ja Ants Nõmperi.

Haigla juhi Urmas Sule sõnul on Pärnu haigla missioon toetada, kaitsta ja parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti ning haigla põhiväärtused on asjatundlikkus, hoolivus, kollegiaalsus ja vastutus. Nõmper lisas, et kohustus lähtuda teadusest tuleneb ka kehtivatest seadustest: „Tervishoiuteenuste osutamine Eestis peab seaduse nõudel vastama arstiteaduse üldisele tasemele, seega olema tõenduspõhine ja rajanema hetkel olemas olevatel arstiteaduslikel teadmistel.“

„Covid-19 nakkusriski maandamiseks on haiglatel välja pakkuda kolm peamist meedet: isikukaitsevahendid ja nende õige kasutamise koolitus, regulaarne testimine Eesti laborimeditsiini ühingu poolt heaks kiidetud meetoditel ning vaktsineerimine töötaja valitud ja riigi tunnustatud vaktsiiniga. Töötajal on valik, kas ennast vaktsineerida või siis regulaarselt testida ja kasutada õigesti isikukaitsevahendeid,“ selgitas Nõmper. „Kui kumbki valik ei ole töötajale vastuvõetav, siis ei saa koostöö jätkuda.“