Foto: Mati Hiis
Siim Randla 15. juuli 2021 06:59

Vandeadvokaat Indrek Sirk leiab pöördumises riigikogu õiguskomisjoni ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et tuleks korrigeerida juhtimisõiguse saamise keeldude loetelu: juhtimisõiguseta sõitmine on käesoleval ajal liiklusseaduse alusel karistatav tegu, kuid ainuüksi selle rikkumise toimepanemine ei näita isiku suhtumist liiklusnõuetesse.

Juhtimisõiguse saamist takistavad liiklusrikkumised on astmestatud, st raskemate rikkumiste eest piisab ainsast kehtivast karistusest, kergemate rikkumiste korral ei tohi olla korduvat karistatust. Selline regulatsioon kehtib alates 1. juulist 2011 ning on Indrek Sirgi teatel oluliselt mõjutanud juhtimisõiguse saamist inimestel, kellel enne juhtimisõiguse taotlemist on olnud liiklusrikkumisi. Alates 2020. aasta septembrist muudeti oluliselt senist praktikat ja keelduti edaspidi eksamitele registreerimast inimesi, kes olid varem esmast juhiluba omanud, kuid kelle karistusandmed karistusregistrist ei olnud veel kustunud.

Pöördumise ja ettepaneku ajendiks on nii muutunud õiguspraktika, aga ka aastate jooksul ilmnenud ebavõrdne kohtlemine, mis on pikemas plaanis soodustanud ka uusi õigusrikkumisi, seisab Sirgi pöördumises. Eelkõige juhtimisõiguseta sõitmist ning sellega kaasnevat n-ö surnud ringi, kus inimene ei saagi oma karistusregistrit puhtaks, et asuda seaduslikult autot juhtima, selgitab ta. Mõningatel juhtudel on karistusandmete kustutamise tähtaeg ebaproportsionaalselt pikk, eriti olukorras, kus juhtimisõiguseta sõitmine on kvalifitseeritav kuriteona ehk süstemaatiline juhtimisõiguseta juhtimine.

Väärteoasja menetlemise tähtaeg on kaks aastat, mistõttu karistuse määramine ja selle kohta tehtud otsuse jõustumine võib olla mitmeid kuid või isegi rohkem kui aasta pärast tegelikku teo toimepanemise kuupäeva. Inimene ongi asunud õiguskuulekalt elama ja käitunud pikemat aega eeskujulikult, kuid menetlustoimingute venimise või rahatrahvi tasumisel graafikuga venib võimalus juhtimisõigust taotleda aastatepikkuseks, märgib Sirk. Vajalik on korrigeerida juhtimisõiguse saamist keeldude loetelu, leiab Sirk, kelle kinnitusel on juhtimisõiguseta sõitmine käesoleval ajal liiklusseaduse alusel karistatav tegu, kuid ainuüksi selle rikkumise toimepanemine ei näita isiku suhtumist liiklusnõuetesse. Eeskätt on tegemist lugupidamatu suhtumisega õiguskorda. Kuna selles teos ei väljendu otsene oht liiklusohutusele – eeldusel, et toime ei panda mingit muud liiklust ohustavat rikkumist – siis ei ole põhjendatud esmakordse juhtimisõiguse sõitmise eest juhtimisõiguse saamise piiramine, lisab ta. Paljud sellise rikkumise toime pannud inimesed on läbinud autokooli ning harjutavad sõitmist enne sõidueksami tegemist, milleks teadaolevalt on ebamõistikult pikad järjekorrad.