Krimi

KARISTUS JÄI SAMAKS: ringkonnakohus jättis jõusse Venno Loosaare süüdimõistmise lapse seksuaalses väärkohtlemises (10)

Toimetas Triinu Laan, 21. juuni 2021 14:44

Foto: Erki Pärnaku

Tallinna Ringkonnakohus jättis esmaspäeval jõusse Venno Loosaare süüdimõistmise lapseealise seksuaalses väärkohtlemises.

Harju Maakohus tunnistas Venno Loosaare tänavu märtsis süüdi tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes. Liitkaristusena mõisteti Loosaarele viis aastat vangistust tingimisi viieaastase katseajaga.

Samal teemal

Ringkonnakohus leidis, et kannatanu ütlused tervikuna on olnud järjepidevad, ajas muutumatud, nendes ei esinenud lahknevusi tunnistajate ütlustega ega teiste kogutud tõenditega ning ütlused olid eluliselt usutavad, seega oli kohtu hinnangul kokkuvõtvalt tõendatud Venno Loosaare süü tahtevastase sugulise iseloomuga teos lapseealise suhtes.

Ringkonnakohus mõistis Loosaare õigeks lapsporno omandamise süüdistuses. Kohus selgitas, et vastutus omandamise eest on seadusesse lisatud alates 23.12.2013. Enne seda kuupäeva nägi teokoosseis ette vastutuse vaid valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest. Loosaarele on esitatud lapsporno omandamise süüdistus, et ta omandas eeluurimisel tuvastamata ajal 19 pildifaili ja 4 videofaili ning hoidis neid enda elukohas. Ringkonnakohus selgitas, et selleks, et V. Loosaart saaks süüdi mõista lapsporno omandamises tuleb prokuratuuril tõendada, et nimetatud materjal on omandatud vähemalt peale 23.12.2013, kui seadus muutus. Selliseid tõendeid kogutud ega kohtule esitatud aga ei ole. Ka 19 pildifaili ja 4 videofaili metaandmetes märgitud ajad on kõik enne 23.12.2013 ning piltide loomise ajaks on märgitud metaandmetes 06.05.2013.

„Kuna muid tõendeid selle kohta kogutud ei ole, siis tuleb asuda seisukohale, et süüdistatav omandas süüdistuses märgitud 19 pildifaili ja 4 videofaili 06.05.2013 ehk enne 23.12.2013, mistõttu ei ole võimalik süüdistatavat süüdi mõista KarS § 178 lg 1 järgi lapsporno omandamises“ märkis ringkonnakohus. Küll aga selgitas kohus, et süüdistatava käitumine hoidmise osas vastab KarS § 178 lg 1 süüteokoosseisule ka 06.05.2013 kehtinud redaktsioonis ning on karistatav ka käesoleval ajal kehtiva karistusseaduse järgi KarS § 178 lg 1, sest 19 pildifaili ja 4 videofaili ei saanud süüdistatava arvutisse sattuda juhuslikult, vaid tegemist oli kohtu hinnangul süüdistatava teadliku ja tahtliku tegevusega.

Küll aga ei toonud osaline õigeksmõistmine endaga kaasa maakohtu poolt mõistetud karistuse muutmist. Maakohus on juba karistuste mõistmisel süü suuruse arvestamisel mõistnud karistuse tunduvalt alla sanktsiooni keskmist määra, mis ka ringkonnakohtu hinnangul vastab Venno Loosaare süüle.

Venno Loosaare ümber keerlev skandaal algas 2019. aasta 20. detsembril, kui prokuratuur teavitas näitlejale esitatud süüdistusest avalikkust. Loosaarele esitatud süüdistuses seisis, et ta pani toime ühe kuritööepisoodi, kus ta hõõrus nooremat kui kümneaastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga.

Venno Loosaar saatis samal päeval ajakirjandusele pressiteate, milles selgitas, et süüdistused on alusetud ning tema ei ole kedagi väärkohelnud. „Olen 26 aastat teinud televisoonis lastesaateid, viinud läbi lasteüritusi ja kontserte, olen õppinud end häälestama lastega samale lainele ning saanud sellega hästi hakkama. Kuid mul puudub laste suhtes igasugune seksuaalne huvi ning minu hing on puhas," teatas Loosaar toona pressiteate vahendusel.

Samal teemal

27.05.2021
Ringkonnakohus kuulutas Venno Loosaare süüasja kinniseks
17.05.2021
Kaitsjad taotlevad Venno Loosaare õigeksmõistmist
01.04.2021
Kaitsja: meile pole teada, mis alusel Venno Loosaar süüdi mõisteti
30.03.2021
FOTOD KOHTUST | Venno Loosaar mõisteti alaealise väärkohtlemises süüdi