Siim Randla 17. juuni 2021 06:42

Tallinna halduskohus mõistis Tallinna vanglalt kinnipeetavale välja 500 eurot, kuna vangla pole võimaldanud talle pikaajalist kokkusaamist abikaasaga, kes on samuti kinnipeetav.

Vangla pole kinnipeetavale võimaldanud pikaajalist kokkusaamist ajavahemikul 02.01.2018 – 03.02.2020. Kaebaja selgitas kohtule, et soovib õiglast hüvitist perekonnaelu puutumatuse rikkumise ja inimväärikuse alandamise eest. Kohtuasjast selgub, et kinnipeetav on varem juba vangla otsusega kohut käinud, et see uuesti läbi vaadataks ja mida ringkonnakohus on ka vanglal teha kohustanud. Riigikohus ei võtnud vangla kassatsioonkaebust menetlusse.

Kuna kaebajale on õigusvastaselt keeldutud pikaajalise kokkusaamise lubamisest, st on rikutud perekonnaelu puutumatust, möönab Tallinna halduskohus oma hiljutises otsuses kaebajal mittevaralise kahju tekkimist. Tallinna vanglalt mõisteti kaebajale välja 500 eurot.