Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 17. juuni 2021 06:32

Politsei- ja piirivalveamet viivitas inimesele uute isikut tõendavate dokumentide väljaandmisega, sest algatas tema suhtes Eesti kodakondsuse kaotanuks lugemise menetluse, leiab õiguskantsler pöördumises politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri poole.

Nimelt esitas too inimene mullu novembris välisesinduses taotluse Eesti kodaniku isikutunnistuse ja passi saamiseks. PPA võttis taotluse menetlusse detsembris, kuid selgus, et taotlusele lisatud foto ei vastanud nõuetele. PPA teavitas inimest jaanuaris, et algatas tema suhtes Eesti kodakondsuse kaotanuks lugemise menetluse ning pikendas seetõttu dokumentide väljaandmise tähtaega kuni 1. märtsini. Hiljem pikendas PPA seda tähtaega veel kuni 1. aprillini.

Õiguskantsler leiab, et PPA ei järginud taotlust lahendades kehtestatud nõudeid, sest õigusaktid ei anna alust pikendada isikut tõendavate dokumentide väljaandmise tähtaega põhjusel, et PPA on algatanud menetluse lugeda inimene Eesti kodakondsuse kaotanuks.

„PPA peab inimest teavitama, kui amet algatab menetluse, et temalt Eesti kodakondsus ära võtta, ning andma inimesele võimaluse võtta taotlus uute isikut tõendavate dokumentide saamiseks tagasi. Kui inimene soovib siiski saada uusi dokumente, peab PPA dokumendid väljastama õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul,“ leidis õiguskantsler, kes palub tagada, et PPA tegevus oleks kooskõlas õigusaktidega.

PPA teatel pikendab amet isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetlust seni, kuni inimene on teatanud, kas ta soovib säilitada Eesti kodakondsuse või mitte. Kui inimene loetakse Eesti kodakondsuse kaotanuks, siis pole tal alust kasutada Eesti kodaniku dokumente. Tulenevalt siseministri määrusest, on PPA-l õigus vajaduse korral taotluse menetlustähtaega pikendada näiteks olukorras, kus menetluses tähtsust omavate asjaolude välja selgitamine võtab rohkem aega.