Juhtkiri

Juhtkiri | Samm kohtupidamise läbipaistvuse poole 

Ohtuleht.ee, 14. juuni 2021 17:48

Foto: Aldo Luud

Tuleb tunnustada riigikohtu halduskolleegiumi värsket otsust, mis leidis, et Õhtulehe ajakirjaniku huvi tutvuda kohtutoimikuga, mis puudutas ravimiameti keeldumist apteegi avamiseks vajaliku loa andmisest, oli põhjendatud. Kuidas teisiti kui igat olemasolevat infokildu, sealhulgas kohtulahendeid, hoolikalt vaagides saaks ajakirjandus kui ühiskonna valvekoer veenduda, et ametkonnad käituvad tõepoolest seaduspäraselt ja kohtlevad kõiki turuosalisi võrdselt? Avalik huvi on siin ilmne.

Paraku pole see esimene kord, kus (madalama astme) kohtu ja ajakirjanduse nägemus avalikust huvist selgelt lahkneb. Ilmselt on paljudel hästi meeles, kuidas erinevad väljaanded pöördusid dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveri kohtutoimiku avalikustamise nimel kohtusse, saavutades toimiku osalise avamise, mis tõi vähemalt mingit selgust, kuidas toimus dopingu tarvitamine Eesti suusatajate seas. Toona jõudis riigikohus seisukohale, et pärast kriminaalmenetluse lõppu saab taotleda toimikule juurdepääsu ka juhul, kui kohtuistungid olid kinnised. Olgugi, et kohati võib ka istungite kinniseks kuulutamine paista avaliku kohtupidamise ideaali arvestades arusaamatuna, annab selleks kaalukad põhjendused põhiseadus.

Kohtutoimikuid salastades tegutsevad kohtunikud aga õiguslikult üsna hallil alal. Sestap märkis riigikohtu kriminaalkolleegium Alaveri toimiku kaasust arutades, et seadusandjal tuleks tagada, et kriminaalasja toimikuga tutvumise kord oleks selgem.

Seaduselünk tingib aga vajaduse, et kohtunikud oma otsuseid seda hoolikamalt selgitaksid, veenmaks avalikkust, et kohtupidamise osaline salastatus on mõnel juhul – eelkõige kannatanute kaitseks – põhjendatud. Seejuures ei pruugi piisata kaebaja väitest, et on oht näiteks tema ärisaladuse avalikuks tulekuks, nagu juhtus kõnealuses apteegitülis – kohus peab ise andma hinnangu, kas selline oht tõepoolest on. Riigikohus ütleb taas selgelt: Eesti ühiskonnas tuleb väga täpselt põhjendada just salastamist, sest nii kohtupidamine kui ka seadusloome peaks olema avalik. See riigikohtu otsus on seega sõnum ka ministeeriumitele ja riigikogule.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee