Foto: Robin Roots
Krimi
14. juuni 2021 07:20

Endine tapja käis riigiga kodakondsuse pärast kohut

Tallinna halduskohus ei rahuldanud mõni aeg tagasi endise kriminaalkurjategija kaebust valitsuse otsusele, kus talle ei antud Eesti kodakondsust.

Valitsuse mullu juuni korraldusega otsustati mitte anda Eesti kodakondsust inimesele, kuna teda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest. Valitsus arvestas seejuures asjaolu, et see inimene on pannud toime kaks kuritegu, millest esimene oli tahtlik tapmine ja teine kinnipidamisasutusest põgenemine, selgub kohtuasjast.

Tulenevalt kodakondsuse seadusele võidakse Eesti kodakondsus anda või taastada erandina inimesele, keda on korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ja kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut.

Valitsus asus seisukohale, et praegu ei olnud võimalik veel kodakondsust erandina anda, selgub kohtuasjast.

Kaebaja, kelle karistus on kustunud, leidis, et tuginemine kodakondsuse andmisest keeldumisel 25–27 aasta tagustele kuritegudele, pole proportsionaalne ega põhjendatud. Kaebaja selgitas, et on sündinud Eestis, õppinud Eesti koolides, tema kõik pereliikmed on Eesti kodanikud. Praegu ta töötab kutselise autojuhina.