PLAAN OLEMAS! Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid on aastate jooksul välja toonud erinevaid põhjuseid, miks Stroomi ranna vesi on kehv. Suplusvesi plaanitakse puhtamaks muuta saastavate loomade arvelt!

Foto: Kollaaž (Andres Putting / Ekspress Meedia, Tairo Lutter / Postimees)
Marvel Riik 10. juuni 2021 10:05

Terviseamet hindas Põhja-Tallinnas asuva Stroomi ranna vett teist aastat järjest hindega „halb“. Seega pole seal ujumine soovitatav ning võimalik on isegi suplemiskeeld. Linnaosavanem Peeter Järvelaid teatas sotsiaalmeedias plaanidest, kuidas suplemisvett paremaks muuta.

„Alates 9. juunist kuni suplushooaja lõpuni on keelatud Kopli lahes loomade pesemine ja ujutamine, et tagada suplusvee nõuetekohane kvaliteet ja selle ohutus inimeste tervisele,“ kirjutas Keskerakonda kuuluv Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid. Keeld puudutab muu hulgas selliste lemmikute nagu koerte ja hobuste ujutamist-pesemist Kopli lahes.

Foto: Ekraanitõmmis / Facebook

Eelmisel aastal, kui Õhtuleht samuti kirjutas Stroomi ranna kehvast veekvaliteedist, süüdistas Järvelaid, et tema eelkäija Raimond Kaljulaidi ametiajal (aastatel 2016–2019) ei pööratud veeproovide võtmisele küllalt tähelepanu.

Järvelaidi tähelepanelikul valitsemisajal aga on Stroomi rannavee reostus muutunud veelgi hullemaks. Jutt käib levinud bakteritest: soole enterokokkidest ja kolibakteritest, mis elavad inimeste ja loomade soolestikus ning võivad nõrgema tervisega inimestele tekitada kõhulahtisust ja nahalöövet. Ühtlasi on tegu bakteritega, kes võivad elada lühikest aega väliskeskkonnas, ehk tegu on heade indikaatoritega, kuivõrd on vesi fekaalselt reostunud. Mullu oli fekaalibaktereid Stroomi rannas viimase viie aasta jooksul kõige rohkem.

VESI PUHTAMAKS! Põhja-Tallinna linnavalitsus loodab, et Kopli lahe vesi muutub suplemiskõlblikumaks, kui seal ei käi ennast enam jahutamas-pesemas hobused ja koerad.

Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Terviseameti raportis „Stroomi ranna suplusvee profiil“ nimetatakse võimalike reostusallikatena heitvee puhastusjaamu, sadamaid, tööstust ja asula sadavee-kanalisatsioone.

Järvelaidi nägi mullu olukorra parandamist kahes suunas: jälgida ja ehitada paremaid reoveepuhasteid ning loota, et suure laevaliiklusega Soome laht midagi halba kaasa ei too. Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Raul Sarri sõnul ei saa jällegi probleemi allikana süüdistada konkreetselt laevu või magalarajoone oma heitveega.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsus on koostamas kava suplusvee ohutuse tagamiseks. Ühe täiendava sammuna võetakse edaspidi Stroomi ranna suplusveest proove tihedamini, et vajadusel kiiresti reageerida veekvaliteedi muutustele. Täiendavaid veeproove võetakse ka läheduses voolava Mustjõe oja valgalal ja Rocca al Mare väljalasu juures. Alustatakse veel keskkonnamõjude hindamist, et paremini mõista Seewaldi kollektori mõju.