Eesti uudised

Eesti inimeste toetus LGBT-õigustele on hüppeliselt kasvanud (128)

Toimetas Keit Paju, 9. juuni 2021 17:57

Foto: Stanislav Moshkov

Eesti elanike hoiakud on muutunud LGBTQ+ õiguste suhtes oluliselt positiivsemateks. Aina enam inimesi, nii eesti- kui muukeelse elanikonna seas, toetab LGBT-inimesi, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse läbi viidud avaliku arvamuse uuring. 64% Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on 15% enam kui kaks aastat tagasi.

„Suhtumine LGBT-inimestesse ja nende õiguste tagamise vajalikkusesse on viimase kümnendi jooksul oluliselt paranenud ning suurim muutus on toimunud just viimase kahe aastaga,“ kommenteerib Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg Inimõiguste keskuse veebilehel.

Uuring näitab, et esimest korda peavad homoseksuaalsust täiesti või pigem vastuvõetavaks üle poole vastanutest (53%). Nende Eesti elanike arv, kes peavad homoseksuaalsust vastuvõetavaks, on võrreldes 2019. aastaga tõusnud 12%. Eestikeelsest elanikkonnas peab homoseksuaalsust vastuvõetavaks 61% ja muukeelsest elanikkonnast 38%. Kõige avatumad on 15–19-aastased: 73% neist arvab, et homoseksuaalsus on normaalne osa ühiskonnast.

Homoseksuaalsust peavad täiesti või pigem vastuvõetamatuks 42% vastanutest. Erinevused suhtumises seonduvad eelkõige vanuse, koduse keele ja haridustasemega. Homoseksuaalsust peetakse valdavalt vastuvõetamatuks seetõttu, et see on vastanute arvates ebanormaalne või ebameeldiv.

Vastajad arvavad jätkuvalt, et ühiskond on homoseksuaalsuse suhtes sallimatum, kui see tegelikult on. Vaid 34% vastajatest arvas, et ühiskonnale on homoseksusaalsus vastuvõetav.

„Uuring näitab, et Eesti rahva enamus on sõbralik ja seisab kõigi inimõigusi austava ühiskonna eest. Sallimatud on häälekad, aga nad on selges vähemuses,“ sõnab inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne.

Olmeline suhtlus homoseksuaalsete inimestega (müügimees, arst, keegi seltskonnas) on enamikule vastajatest aastast aastasse üha vastuvõetavam. Mõnevõrra vähem vastuvõetav on elanikele aga see, kui homoseksuaalsus puudutab nende laste elu (vastavateemalised TV-saated või filmid; mängimine sõprade kodus, kus on homoseksuaalsed vanemad; homoseksuaalne õpetaja). Samas on siingi toimunud murranguline areng: kui varasemalt oli ülekaalus sellist mõju vastuvõetamatuks pidanute osakaal, siis nüüdseks on ülekaalus vastuvõetavaks pidanute osakaal.

Võrreldes kahe aasta taguse uuringuga on hoiakud LGBT-inimeste õiguste osas muutunud oluliselt positiivsemaks. Kahanemas on arusaam, et abielude lubamine samast soost elukaaslaste vahel vähendaks naise ja mehe vahelise abielu väärtust.

Kooseluseaduse toetajate hulk on jätkuvalt tõusutrendis. 64% vastanutest toetab või pigem toetab kooseluseadust (2019. a oli see näitaja 49%) ning 29% ei toeta või pigem ei toeta (2019. a oli see näitaja 39%). Eestikeelse elanikkonna hulgast toetab kooseluseadust 72% ja muukeelse elanikkonna hulgast 47%. Suurim toetus kooseluseadusele on vanusegrupis 20–29 aastat, kus seda toetab lausa 82% vastanutest.

Homoseksuaalsete paaride lapsendamisõigust puudutavate küsimuste osas eristub selgelt sooline ja vanuseline erinevus: naised nõustuvad, mehed pigem ei nõustu. Ülekaalukalt nõustuvad alla 30aastased.

Uuringut täies mahus ning selle kokkuvõtet saab lugeda Inimõiguste keskuse kodulehel.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee