Sisuturundus

Tõlkebüroo hindadest: eri turgudel toimub hinnastamine erinevalt 

Tõlkebüroo Eiffel, 1. mai 2021 19:04

Hinnakujundus mõjutab seda, kuidas turg ja teenuse tellijad sinu pakkumist tajuvad. Sellega saadad sa klientidele tugeva sõnumi ning see peab olema eranditult kooskõlas sinu pakutava väärtusega. Tõlkemaastikul on hinnaga aga oma lugu – nimelt toimub eri turgudel hinnastamine erinevalt, mistõttu on seda klientidel ka veidi keeruline üheselt tajuda. Lähemalt kirjutab tõlkebüroo Eiffel.

Tõlketööstuse hinnakujundust uurides leidsime, et kasutusel on väga erinevad hinnakujundamise põhimõtted.

Sõnapõhine hinnastamine

See on tõlketööstuses kõige levinum hinnaarvestamise alus. Sõnapõhine hinnastamine on kõigi asjaosaliste jaoks väga mugav ja läbipaistev – tõlke maksumus määratakse juba tõlkimist vajava dokumendi põhjal ning on seega lõplik, st tõlke võimalik pikenemine tulenevalt sihtkeele suuremast pikkusest hinda ei mõjuta. Iga pakkumine on kohandatud vastavalt kliendi konkreetsetele vajadustele. Hind sõltub ka tõlgitava teksti valdkonnast: erialane või n.ö üldtekst.

Eestis on näiteks tehnilise teksti eesti keelest inglise keelde tõlkimise maksumus reeglina 0,08-0,12 € / sõna + km.

Reapõhine hind

Kesk- ja Põhja-Euroopa tõlkebüroodes põhinevad hinnad sageli sihtkeele standardreal ning seal kasutatakse reapõhist hinnastamist tavalise raskusastmega tõlgete maksumuse arvutamisel. Standardrida sisaldab 55 tähemärki, sh tühikud ning ühe rea hinnad varieeruvad 1,50–2,20 euro vahel.

Keeruliseks muutub asi siis, kui soovid reapõhist hinnastamist võrrelda sõnapõhisega – näiteks kui üks tõlkebüroo teeb pakkumise ridade-, teine sõnade põhjal. Inglise keelest eesti keelde tõlkides võrdub 55 tähemärki u 7-8 sõnaga (eestikeelses tekstis), aga eesti keelest inglise keelde on 55 tähemärgi hulgas 9-10 ingliskeelset sõna. Taolistel juhtudel on kõige olulisem võrrelda tõlke lõppmaksumust ning mitte püüda sõnapõhist hinda reapõhiseks konverteerida ja vastupidi.

Probleem siiski jääb juhul, kui reapõhist hinda rakendatakse lõppteksti alusel – sel juhul ei oska tõlkebürood täpset tõlke maksumust ette ennustada, sest teksti täpne maht (pikenemine või lühenemine) pole selge.

Leheküljepõhine maksumus

Mõni tõlkebüroo arvestab tõlkimise eest tasu dokumendis sisalduvate lehekülgede arvu järgi, ent see arvestusmeetod on hinnastamispõhimõttena pigem kadumas. Tõlkevaldkonnas on ühel tõlkeleheküljel klassikaliselt 1800 tähemärki koos tühikutega. On siiski üks erand, kus paljud tõlkebürood on sunnitud seda tõlke maksumuse hindamisel kasutama – see on skaneeritud või masinloetamatud failid. Need on olukorrad, kus sõnade arvu ei ole võimalik elektrooniliselt välja lugeda, näiteks käsitsi kirjutatud kohtudokumendid, terviseandmed vmt. Sellisel juhul määratakse hinnaks sageli fikseeritud lehekülje maksumus – näiteks 20 € / lk, sõltumata reaalsest tekstimahust.

Tunnihind

Tõlkebürood tunnihinna põhjal oma teenuseid reeglina ei hinnasta, kuna see oleks kliendi jaoks liialt subjektiivne ja läbipaistmatu. Küll aga kasutatakse tunnipõhist hinnakujundust juba tõlgitud ning toimetamist vajava teksti kvaliteedi lihvimisel ning ka masintõlke toimetamisel. Seal on tunnipõhine lähenemine igati õigustatud.

Minimaalne hind

Tihti fikseerivad tõlkebürood ka minimaalse hinna, mida rakendatakse väikeste tõlkeprojektide teostamiseks. Loogika on selles, et projektijuhi jt osapoolte ressurssi kulub peaaegu sama palju nii 2-sõnalise kui ka 2000-sõnalise projekti juhtimisel. Miinimumhind on reeglina 150 või 250 sõna maksumus.

Muud hinda mõjutavad faktorid

Kokkuvõttes on rida tegureid, mis tõlketeenuse hinda, sõna-, rea-, tunni- vmt põhimõttest olenemata iga konkreetse projekti puhul mõjutavad:

- teksti keerukus

- keelekombinatsioon

- püsikliendi allahindlus

- töö teostamise kiirus (näiteks kiirtöö puhul lisandub kiirtöö lisatasu 30-100% lisaks tavahinnale)

- jmt.

Loodetavasti on sul kliendina nüüd tõlketööde hinnastamise põhimõtted ning põhjused veidi selgemad. Nagu juba öeldud, on kõige tähtsam siiski see, milline on tõlke lõppmaksumus, mitte see, kuidas selleni jõutakse. Ning pole vist vaja meelde tuletada, et kvaliteet võiks hinnast alati tähtsam olla…

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee