Krimi

Surmajuhtumid vanglates tõid kaasa uurimised ja karistused 

Siim Randla, 7. juuni 2021 05:41

Foto: Tiina Kõrtsini

Kahe terviserikkest tingitud surma puhul tekkis vanglal kahtlus, kas inimesele antud meditsiiniline abi oli nõuetekohane: asjaolude selgitamiseks on alustatud kaks kriminaalmenetlust, millest üks on tänaseks lõpetatud, selgub õiguskantsleri pöördumises justiitsministri ja vanglate direktorite poole.

Ajavahemikul 01.09.2019−01.09.2020 suri vanglates 17 inimest. Neist 13 surma põhjustasid erinevad terviseprobleemid, neli inimest sooritas enesetapu, märgib õiguskantsler. Kahe terviserikkest tingitud surma puhul tekkis vanglal kahtlus, kas inimesele antud meditsiiniline abi oli nõuetekohane. Ühel juhul pöördus vangla sõltumatu eksperthinnangu saamiseks tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, kelle arvamuse põhjal alustati täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust, märgib õiguskantsler. Teisel juhul alustas vangla kriminaalmenetlust, ent pärast ekspertiisi tulemuste selgumist kriminaalmenetlus lõpetati.

Õiguskantsleri kinnitusel uurisid vanglad kinnipeetavate enesetapujuhtumeid tõhusalt. Kahel juhul uuris vangla sisekontroll juhtumi täpseid asjaolusid haldusjärelevalve menetluses. Sisekontroll leidis, et vangla ei oleks saanud neid surmajuhtumeid vältida. Sellegipoolest anti soovitusi, kuidas oleks võimalik tulevikus surmajuhtumeid efektiivsemalt ära hoida. Kahel juhul alustas Justiitsministeerium ametnike suhtes distsiplinaarmenetlust. Justiitsministeerium on distsiplinaarmenetlustes üksikasjalikult ja põhjalikult uurinud ning hinnanud surmajuhtumi ajal ametiülesandeid täitnud ametnike tööd. Distsiplinaarmenetlustes tuvastati, et ametnikud panid toime teenistuskohustuse rikkumise, ning selle eest määrati neile distsiplinaarkaristus, märgib õiguskantsler.

Surmajuhtumeid aitaks veelgi paremini ära hoida see, kui iga päev jälgitaks üksikvangistuses viibivate inimeste tervist, hinnataks kõigi vanglasse saabuvate inimeste enesevigastamise ja enesetapuriski ning vanglal oleks piisavalt ametnikke, lisab ta.

Enesetapujuhtumeid aitaks veelgi paremini ära hoida, kui vanglad pööraksid rohkem tähelepanu kambrite sisustuselementidele, mis jäävad kambri vaateava ja toiduluugi kaudu kambris viibivat inimest jälgiva ametniku nägemisulatusest välja.