Krimi

Malle Kobin vaidlustas vangistuse edasi lükkamata jätmise  (8)

Kristiina Tilk, 3. juuni 2021 18:11
2013. aastal aasta ema Malle Kobin kohtus süüdistatuna kasulaste väärkohtlemises.Foto: Robin Roots

2. juunil esitas kasulaste väärkohtlemise eest süüdi mõistetud endine aasta ema Malle Kobin (69) kaitsjate Aivar Ennoki ja Alar Salu vahendusel Pärnu maakohtu määruse peale määruskaebuse. Kaitsjad leiavad, et Kobini tervisliku seisundi tõttu tuleks vangistuse täitmisele pööramine kahe kuu võrra edasi lükata. Pärnu maakohus peab määruskaebust põhjendamatuks ja ei nõustu sellega, maakohus edastas selle lahendamiseks Tallinna ringkonnakohtule.

Algselt pidi Kobin talle kohtuotsusega määratud karistust kandma hakkama 11. mail, kuid loetud päevad enne seda esitas ta Pärnu maakohtule taotluse, paludes vangistuse edasilükkamist kahe kuu jagu.

„Uuringute põhjal on mul ilmnenud kummalised tervisehädad, millest ma ise teadlik ei olnud. Ma ei hiili karistusest kõrvale, kuid tahaksin oma arstid läbi käia enne vanglasse minekut. Pean ju seal endaga kuidagi toime tulema,“ põhjendas Kobin taotlust. 

Samal teemal

Vangla tutvus süüdimõistetu esitatud dokumentidega ja leidis, et vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine pole vajalik. Samale järeldusele jõudis ka Pärnu maakohus. Kobini kaebus jäeti rahuldamata.

Süüdistuse kohaselt väärkohtles Kobin nelja aasta jooksul [2016–2019] viit kasulast. Mullu augustis mõistis Pärnu maakohus ta neljaks ja pooleks aastaks vangi. Maakohtu lahendi järgi pani Kobin toime 12 kuritegu. 

2020. aasta detsembris muutis ringkonnakohtu kolleegium Kobini karistuse märksa leebemaks, määrates koheselt kandmisele kuus kuud vangistust. Neli aastat karistusest jääb täitmisele pööramata, kui Kobin ei pane viieaastase katseaja kestel toime uut kuritegu ja täidab ettenähtud kontrollnõudeid. Samuti kohustati Kobinit käitumiskontrolli ajal osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Kobin otsis õigust ka riigikohtust, kuid tema taotlust ei võetud menetlusse. „Nii süüdistus ise kui ka karistus on täiesti ebareaalsed ja minu jaoks mõistmatud. Sain neli aastat mitte millegi eest,“ imestas Kobin.

Kobini peres on aastate jooksul kasvanud 12 kasulast. Lisaks on tal endal neli poega ja tütar. Kobin on Eesti Kasuperede Liidu juhatuse esimees, lisaks kuulub ta Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhatusse.

Aastal 2013 valis Eesti Naisliit Kobini aasta emaks. Aasta hiljem sai ta lastekaitsetegevuse ja puuetega inimeste toetamise eest presidendilt Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Otsuse jõustudes võeti nii teenetemärk kui aasta ema tiitel Kobinilt ära.