Marko Vaik, Vabaks.ee juht.

Foto: Andras Kralla / Äripäev / Scanpix
Toimetas Hindrek Pärg 1. juuni 2021 11:38

Portaali Vabaks.ee opereeriva Vabaks OÜ asutajad esitavad halduskohtule tuvastuskaebuse, milles paluvad välja selgitada, kas portaali tegevus vajab finantsinspektsioonilt litsentsi ning kas inspektsioon käitus sellest tulenevalt portaali vastu kuriteokaebust esitades õiguspäraselt.

Eelmisel nädalal pidas politsei tegevusloata majandustegevuses ja investeerimiskelmuses kahtlustatavatena kinni portaali vedajad, noored ärimehed Marko Vaiki (31) ja Ahto Aava (30). Lisaks on kahtlustus esitatud nende ühisele ettevõttele Vabaks OÜ.

„Esitatud kahtlustus on põhjendamatu. Vabaksi esindajad kaasasid enne portaali turule toomist ärimudeli loomise protsessi õigusnõustaja PwC Legal näol. Saadud õigusnõu kohaselt on Vabaksi ärimudel Eestis ainulaadne, pole õiguslikult reguleeritud ja ei vaja seetõttu finantsinspektsioonilt tegevusluba. Lisaks oli saadud õigusnõu kohaselt pensionisaaja nõue pensionifondi vastu loovutatav. Väheses suhtluses, mis finantsinspektsiooniga sel teemal toimus, esindas Vabaksit samuti peamiselt PwC Legal. Seega on Vabaksi asutajad olnud äri alustamisel ja teostamisel igati hoolsad ning soovinud vältida vastuolusid kehtiva õiguskorraga,“ ütles vandeadvokaat Oliver Nääs.

Tema sõnul oleks finantsinspektsioon saanud teha ettekirjutuse juhul, kui vabaks.ee nõuab tegevusluba. „Selle ettekirjutuse oleks saanud Vabaks koheselt kohtus vaidlustada ning kohus oleks saanud koheselt esialgse õiguskaitse korras otsustada, kas Vabaks võib vaidluse ajal tegevust jätkata või mitte. See oleks ka kõige kiirem viis saada asjale kohtulik hinnang. Marko Vaik on teinud uurimisega koostööd ja jätkab seda. Marko Vaik on andnud menetlejatele ligipääsu kõikidele andmetele, dokumentidele ja suhtlusele, mis Vabaksi tegevust puudutab, ning andnud ka enda esmased ütlused,“ ütles Nääs.

PwC Legali vandeadvokaat Indrek Leppik ütles, et halduskohtule koostatakse kaebust, milles palutakse tuvastada, kas vabaks.ee vajab tegevusluba. „Soovime kiiret dialoogi finantsinspektsiooniga, samas kui me lahenduseni ei jõua, tuleb täiendavalt kohtule esitada ka riigi poolt tekitatud kahju hüvitamise nõue. Juhul, kui kohus nõustub Vabaksi õigusnõustajate seisukohaga, et valdkond on õiguslikult reguleerimata, langeb täielikult ära finantsinspektsiooni peamine etteheide loata majandustegevusest. Leiame, et alusetud on ka kahtlustuse teised episoodid, sest portaal on tegutsenud läbipaistvalt ning pole tänaseks mitte kellelegi kahju tekitanud,“ ütles Leppik.

Vabaks OÜ juhatuse liige ja asutaja Marko Vaik peab finantsinspektsiooni tegevust karistus- ja hävitusaktsiooniks: „Arusaamatu, et finantsinspektsioon tõttas kriminaalmenetluse algatamist nõudma ajal, kui pensionireformi tagajärjel tekkinud uue turuolukorra tõttu oleks ettevõtjad oodanud pigem finantsinspektsiooni nõu, tuge ja dialoogi. Mingil põhjusel algatati hoopis karistus- ja hävitusaktsioon. Ajal, kui valdav osa riigiasutusi tunnetab oma rolli kodanike ja ettevõtjate abistajate ning teenindajatena, on finantsinspektsioon jäänud kinni 1990ndatest tuttava karistusasutuse stiili, surudes neile ebamugavad ettevõtjad sisuliselt näoli mutta.“