Eesti uudised

Riik loob töörühma antisemitismiga võitlemiseks (14)

Siim Randla, 31. mai 2021 06:21
Eesti Juudi Kogukonna esinaine Alla JakobsonFoto: Martin Ahven

Valitsus kiitis heaks antisemitismivastaste meetmete kontseptsiooni ja selle järgi luuakse antisemitismiga võitlemise töörühm.

Kontseptsiooni eesmärk on luua terviklik süsteem antisemitismivastaste meetmete korraldamiseks nii, et see süsteem vastab Eesti kontekstile ning võimaldab välja töötada selged ja üheselt mõistetavad juhised antisemitismivastaseks tegevuseks. Kontseptsiooni eesmärkide saavutamise peavastutaja on siseministeerium, kuid eesmärkide saavutamisele aitavad oluliselt kaasa ka teised ministeeriumid ning nende valitsemisalade asutused. Siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet hakkab tegelema juutide ja nende organisatsioonide turvalisuse tagamisega. Põhja prefektuuri ning Eesti Juudi Kogukonna koostöös on astutud praktilisi samme nii objektide turvalisuse tõstmiseks kui ka infovahetuse tõhustamiseks, seisab kontseptsioonis.

Eesti üldhariduskoolides puudutatakse antisemitismi holokausti käsitlemise raames sotsiaalainete valdkonnas. Holokausti käsitlemine on ette nähtud nii põhikooli riiklikus õppekavas kui ka gümnaasiumi riiklikus õppekavas, märgitakse kontseptsioonis.

Eesti Juudi Kogukonna juhi Alla Jakobsoni hinnangul Eesti riiklikku antisemitismi ei ole: „Meie organisatsiooni toetatakse, sealhulgas teevad seda kõrgel tasemel ka riigiorganid. Eraviisilist antsimitismi siiski on,“ tõdes ta ERRile.