Eesti uudised

JÄÄB PUUDU! Kantsler küsib politseinikele ja piirivalvuritele juurde 1,7 miljonit kaitsemaski (6)

Siim Randla, 31. mai 2021 06:18

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna palub riigihalduseministrit Jaak Aabi eraldada riiklikust isikukaitsevarustuse laost siseministeeriumi valitsemisalale tasuta 1,73 miljonit kaitsemaski ja 1,59 miljonit paari kaitsekindaid politsei- ja piirivalveameti vajaduste katteks, sest seoses koroonakriisiga on nende vajadus kasvanud hüppeliselt.

Politsei- ja piirivalveametile on 2020. aastal koroonakriisiga toimetulemiseks valitsuse reservidest eraldatud eelarvevahenditest suunati isikukaitsevahendite soetamiseks kokku 1,077 miljonit eurot. Sellest umbes pool ehk 0,533 miljonit eurot kanti üle 2021. aasta eelarvesse, et katta isikukaitsevahendite vajadust käesoleval aastal.

„PPA baaseelarves on isikukaitsevahendite jaoks koroonaeelsete aastate praktikast lähtudes planeeritud ca 54 000 eurot. Seoses koroonakriisiga on isikukaitsevahendite vajadus kasvanud hüppeliselt. PPAs töötab ca 3000 ametnikku, kes peavad oma igapäevatöös kasutama enda kaitseks isikukaitsevahendeid,“ teatab Lauri Lugna kirjas Jaak Aabile.

Päevas kulub PPA töötajatel keskmiselt 6500 kaitsemaski ja ca 6500 paari kaitsekindaid. Lisaks peab PPA tagama teatud situatsioonides isikukaitsevahendite olemasolu oma klientidele (ülekuulamised, menetlused ja transport politseiautos, kinnipidamiskohta paigutamine, piiri II astme kontrollis jms).

„Hinnanguliselt on klientidele jagatavate maskide kogus keskmiselt kuni 17 000 maski kuus, mis teeb 550 maski päevas. 2021. aasta isikukaitsevahendite prognoositavad kulud kokku on 1,383 miljonit eurot, milleks on PPA eelarves olemas selleks aastaks 0,533 miljonit eurot. Puudujääk tekkis juba aprillis,“ kirjutab Lugna.

„Aastalõpu seisuga jääb PPA-l isikukaitsevahendite soetamiseks 2021. aastal puudu ca 0,850 miljonit eurot. Palume riigihalduse kui riikliku kaitsevarustuse lao eest vastutava ministri abi probleemi lahendamisel läbi vajalike isikukaitsevahendite eraldamise.“

Riigihalduse ministri nõuniku Risto Kase sõnul on riigi isikukaitsevahendite keskse varu eesmärk eelkõige tagada piisav isikukaitsevahendite varu olukorras, kui tarnekanalite katkemise tõttu on hankimine raskendatud või takistatud. Seni on olnud kokkulepe, et asutused vastutavad isikukaitsevahendite hankimise eest ise, selgitas Kask, lisades, et erandkorras on rahandusministeerium riigi kesksest isikukaitsevahendite varust eraldanud kaitsevahendeid asutustele, kelle tegevust on karmistunud koroonapiirangud rohkem mõjutanud. „PPA puhul oleme eraldanud maske näiteks COVID järelevalve teostamise eesmärgil. Mis puudutab siseministeeriumi uut taotlust isikukaitsevahendite eraldamiseks, siis selle osas hetkel veel seisukohta langetatud ei ole, need läbirääkimised seisavad alles ees.“