Kommentaar

Küsimus | Kas vaktsineerimata õpetajad lastakse kõik lahti? (25)

Arvamustoimetus, 20. mai 2021 17:50

Foto: ALDO LUUD

Kas lapsevanemail on õigus oma laste kaitsmise nimel nõuda koolilt, et kõik õpetajad oleksid vaktsineeritud? Kuna Tallinna kiirabi tahab lahti lasta vaktsineerimata töötajad, siis milline on haridusministeeriumi seisukoht õpetajate kohustusliku vaktsineerimise suhtes? Terviseamet hinnangul annab nakatunud õpilane viiruse koolis edasi keskmiselt ühele õpilasele, enamasti oma pinginaabrile, nakatunud õpetaja aga nakatab keskmiselt paari õpilast ja paari kolleegi. Kuna õpilased pole vaktsineerimisega kaitstud, siis kas õpetaja kui suurema ohu allika puhul on õigustatud kaitsepookimise kohustuslikuks muutmine?

Indrek Kilk, haridusministeeriumi õigusosakonna jurist: Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Riik tagab muuhulgas võimaluse lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Tööandja peab kindlasti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks üle vaatama oma töökeskkonna riskianalüüsi, vajadusel seda täiendama ning tegelikkusele vastava riskianalüüsi alusel koostama asjakohase tegevuskava.

Kui töötaja ei soovi lasta end koroonaviiruse vastu vaktsineerida, saab asutus ette näha ja võtta tarvitusele teised meetmed, millega on võimalik riske maandada - näiteks täiendavad isikukaitsevahendid, jms või korraldada vajadusel töötaja töö ümber selliselt, et riskid oleks madalamad. Kui pooled saavutavad kokkuleppe töö ümberkorraldamise osas, siis töölepingu tingimusi (näiteks tööülesannete muutmine) saab muuta vaid poolte kokkuleppel töölepingu seaduse § 12 alusel. Kuna terviseandmed on delikaatsed, siis detailset infot õpetajate vaktsineerimisest ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Õhtuleht: Kui Tallinnas on pooled õpetajad vaktsineerimata, siis milliseid meetmeid soovitate koolide töö ümberkorraldamiseks? 

Liisa Tagel, haridusministeerium: Koolides tuleb igal juhul rakendada kõiki ennetusmeetmeid. Praegu on vabariigi valitsuse korraldusega kehtestatud kõigis haridusasutustes maski kandmise kohustus ning juhinduda tuleb haridus- ja teadusministeeriumi juhistest, mis rõhutavad kontaktide vähendamise, hajutamise, tuulutamise ja hea kätehügieeni vajadust. Samuti soovitatakse võimalikult palju tegevusi viia läbi õues, et vähendada veelgi viiruse leviku võimalusi. Kõik  lasteaiad, üldhariduskoolid ning kutseõppeasutused on saanud tasuta varu kiirteste, et testida vaktsineerimata õpetajaid. 

Õhtuleht: Miks vaktsineerimata õpetajaid lahti ei lasta? 

Liisa Tagel, haridusministeerium: Tööandja peab eelnevalt koostama riskianalüüsi (seda tegi Tallinna kiirabi) ning kui riskianalüüsi tulemus on, et töötajate ja teiste isikute tervist ei ole võimalik muul viisil efektiivselt kaitsta, kui ainult vaktsineerimisega, siis ainult sellisel juhul saab töötajaga töölepingu vaktsineerimata jätmisel üles öelda. 

Koolikeskkond erineb suurel määral haiglast ja kiirabitööst. Sealjuures tasub meeles pidada, et on ka inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei saa vaktsineerida. Loomulikult soovitame nii kõigil õpetajatel kui õpilastel, kel see võimalik on, end esimesel võimalusel vaktsineerida. Ka neil haridusasutuste töötajatel, kes vajasid talvel, kui esimene vaktsineerimisvõimalus avanes, veel mõtlemisaega, on seda võimalik teha nüüd, kui järjest rohkematele inimestele avaneb võimalus end vaktsineerida lasta ning sealjuures on tulnud kasutusse juba ka rohkem erinevaid vaktsiine. Lisaks vaktsineerimisele tuleb aga jätkuvalt rakendada ka kõiki teisi ennetusmeetmeid ja klassi ette astuval õpetajal lasub igal juhul kohustus katta oma nina ja suu, et vähendada võimalikku nakkuse levikut.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee