Foto: Tiit Tamme
Siim Randla 19. mai 2021 06:01

Advokatuur leiab pöördumises justiitsministeeriumi ja Harju maakohtu kohtudirektori poole, et olukorras, kus kohtumaja saalide suurust arvestades tekib kahtlus, kas kohtu ja  menetlusosaliste tervise kaitsmiseks vajalik inimeste hajutatus on tagatud, tuleks lisaettevaatusabinõuna kohaldada kohtuistungi üleviimist suuremasse ruumi väljaspool kohtumaja.

Advokaatide pöördumisega seoses on advokatuur pöördunud maakohtute poole, saamaks tagasisidet, milliseid viirusevastaseid meetmeid kohtumajades rakendatakse ning kuidas on terviseamet neid hinnanud. Kohtute tagasisidest nähtub, et kohtutes rakendatakse üldiselt meetmeid menetlusosaliste ja advokaatide elu ja tervise kaitseks. Advokatuuri pädevuses ei ole kahjuks hinnata seda, kas need meetmed on kõigil juhtudel piisavad, märgib  advokatuuri esimees.

Jaanus Tehver ütles pöördumises Harju maakohtu kohtudirektori ja justiitsministeeriumi poole: „Küll aga oleme seisukohal, et olukorras, kus kohtumaja saalide suurust arvestades tekib kahtlus, kas kohtu ja menetlusosaliste tervise kaitsmiseks vajalik inimeste hajutatus on tagatud, tuleks täiendava ettevaatusabinõuna kohaldada kohtuistungi üleviimist suuremasse ruumi väljaspool kohtumaja. See tuleb kõne alla eelkõige suure menetlusosaliste arvuga istungite puhul, millised praktikas on tihtipeale Harju maakohtu menetluses.“

Kohtu ja menetlusosaliste tervise kaitse on väärtus, mis kaalub advokatuuri hinnangul üles sellise meetme kasutamisega kaasneva ressursikulu, eriti arvestades asjaolu, et suure menetlusosalistega arvuga kohtuasjade hulk on väga väike. „Eeltoodust tulenevalt teeb advokatuur Harju maakohtule ja justiitsministeeriumile üleskutse leida võimalused selliste kohtuistungite, mille menetlusosaliste arv ei võimalda tagada inimeste piisavat hajutatust kohtusaalis, üleviimiseks suuremasse ruumi väljaspool kohtumaja,“ teatab Tehver.