Tartu vangla. Foto: Aldo Luud
Siim Randla 17. mai 2021 05:42

Õiguskantsler palub justiitsministeeriumil algatada vangistusseaduse muudatuse eelnõu, kuna Tartu vanglas on kinnipeetavaid hoitud lubamatult kaua, isegi kuni 130 päeva järjest, kartseris.

Kontrollkäigul Tartu vanglasse leidis kinnitust, et lisaks mõnepäevasele karistusele ,on kinnipeetavad mitmel juhul kandnud kartserikaristust ka pikemalt: näiteks 21, 35, 41, 43, 56, 75, 85 ja koguni 130 päeva järjest. Mitme kartserikaristuse järjestikku kandmine ületab mitmekordselt rahvusvahelistes kinnipidamisstandardites ja rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustes seatud 14 päeva piiri, teatab õiguskantsler Tartu vanglale ja  justiitsministeeriumile.

Õiguskantsleri kinnitusel ületavad mitmed Tartu vanglas järjestikku kantud kartserikaristused vangistusseaduses sätestatud 45-päevast kartserimäära ega ole kooskõlas riigikohtu seisukohaga, mille kohaselt tuleb vajaduse korral võimaldada kinnipeetaval mitme kartserikaristuse kandmise vahel olla mõnda aega vangla tavatingimustes.

Juba 2016 juhtis õiguskantsler justiitsministeeriumi tähelepanu sellele, et vangistusseaduses sätestatud kartserikaristuse maksimaalne kestus ületab Mandela reeglite artikleid 43–44 arvestades ning ÜRO piinamisvastase eriraportööri ja CPT hinnangul põhjendatud määra mitmekordselt.

Vaatamata korduvatele soovitustele ja justiitsministeeriumi 2017. aastal antud lubadusele probleem lahendada, pole seda tänaseni tehtud, kinnitab õiguskantsler, lisades, et kartserikaristuse maksimaalset kestust reguleerivad vangistusseaduse sätted loovad jätkuvalt soodsa olukorra inimeste väärkohtlemiseks.

Justiitsministeeriumil tuleks viivitamata ette valmistada ja riigikokku saata vangistusseaduse muudatuste eelnõu, millega need sätted viidaks kooskõlla rahvusvaheliste kinnipidamisstandardite, rahvusvaheliste ekspertide, väljendatud seisukohtadega, teatab õiguskantsler, kelle sõnul tohib vangla kartserikaristust kohaldada vaid kõige tõsisematel juhtudel, viimase abinõuna ja nii lühiajaliselt kui võimalik. Täiskasvanule määratud kartserikaristuse kestus ei tohi ületada 14 ööpäeva. 14-päevasele kartseris viibimisele peab järgnema mõistlik aeg tavarežiimil, lisab ta.