Tühi rahakottFoto: Robin Roots
Toimetas Keit Paju 15. mai 2021 15:12

Eesti eraisikute hoiused kasvasid Eesti Panga andmetel aastaga ligi 17 protsenti, ulatudes märtsi lõpuks 9,8 miljardi euroni. Rahvusvahelise perede päeva puhul Intrumi avaldatud uuringutulemused näitavad siiski, et Eesti inimestest üle kahe kolmandiku ei ole oma säästuvõimega rahul. Euroopas keskmiselt on lapsevanemad oma säästuvõimega vähem rahul kui lasteta inimesed, samas kui Eestis ja teistes Balti riikides on kahe rühma vahe üks väiksemaid.

Intrumi andmetel mõistab Covid-19 kriisi tõttu 35% Eesti tarbijaid, et stressivabaks eluks ei ole nende rahalised vahendid piisavad ning seda tunnetavad veidi rohkem lapsevanemad (37%) kui lasteta inimesed (34%). Ehkki uus olukord on motiveerinud eestlasi pere huvides rohkem säästma, pole enamik endiselt rahul summadega, mida nad saavad kõrvale panna. 

Intrumi uuringu põhjal ei olnud 61% Euroopa lapsevanematest rahul oma säästuvõimega, kuid lasteta inimestest oli samal arvamusel 53%. Seda võib seletada Covid-19 kriisist tuleneva majandusliku ebavõrdsuse süvenemisega, mis on pannud osa elanikkonnast suurema rahalise pinge alla ning teinud perekonnad haavatavamaks.

Rumeenia lapsevanematest ei olnud 80% rahul summadega, mida nad võiks kõrvale panna, ning tabeli tippu kuuluvad ka Kreeka (78%), Eesti ja Poola (mõlemad 69%) ning Soome (67%). Lasteta perede seas on rahulolematus suurim Kreekas (77%) ja Rumeenias (72%) ning viiendal kohal on Eesti (64%).  

„Juba teist aastat vältab ülemaailmne tervisekriis, millega kaasnevad finantsmõjud ja iga pere tegeleb sellega omal moel, et kindlustada majanduslikku olukorda. Suurem soov säästa on antud tingimustes positiivne trend. Kui sellega kaasneb Eesti tarbijate finantskirjaoskuse tunduv paranemine, võib see tagada perede rahalise heaolu ja vältida tarbetuid võlgu ja rahalisi raskusi," sõnab Intrumi Baltikumi tegevdirektori Ilva Valeika. 

Intrumi uuringu kohaselt on Euroopas keskmiselt kolmveerand elanikkonnast võtnud laste soovide täitmiseks laenu või kulutanud läbi oma krediitkaardilimiidi – kõige rohkem Prantsusmaal (87% vastanutest), Itaalias (84%) ja Rumeenias (83%). Balti riikides esineb sellist käitumist kõige vähem: Leedus on 45%, Lätis 54% ning Eestis 57% vastanutest kombanud laste nimel oma rahalisi piire. Eestis on 37%  vanemate sõnul juhtunud see üks kord, kuid 20% sõnul toimus seda rohkem.

Andmed on pärit Intrumi üleeuroopalisest uuringust (European Consumer Payment Report, ECPR), mis annab ülevaate eurooplaste tarbimisharjumustest ja oskusest oma leibkonna rahaasjadega igakuiselt toime tulla. Aruannet on Intrum koostanud 2013. aastast ning viimases uuringus osales 24 198 tarbijat üle Euroopa. Vastajad täitsid küsimustiku arvutis, sülearvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis. Eestis küsitleti 14.-24. septembrini 2020 kokku tuhandet inimest. Uuringu viis läbi Financial Times Group’i kuuluv ettevõte Longitude.

Intrum on Euroopa suurim krediidihaldusteenuste ettevõte, mis tegutseb aktiivselt 25 Euroopa riigis. Ettevõttes töötab üle 10 000 pühendunud professionaali, kes teenindavad pea 80 000 ettevõtet üle Euroopa. Intrumi peakontor asub Stockholmis, Rootsis ning Intrumi aktsiad on noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil.