Paul KeresFoto: Stanislav Moškov
Siim Randla 10. mai 2021 06:08
Väidetavas korruptsiooniasjas Tallinna Sadama endist juhatuse esimeest Ain Kaljuranda Harju maakohtus kaitsevad advokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla lubavad vaidlustada kohtuniku määratud 1600eurose trahvi mõjuva põhjuseta istungile tulemata jätmise eest, samas olid advokaadid kohut teavitanud, et oma tervise kaitseks ei saa nad koroonaviiruse epideemia ajal istungile kohale tulla.

Nimelt teavitasid Paul Keres 27. aprillil kell 9.01 ja Andri Rohtla kell 9.27 kohut e-kirjaga, et neil ei ole võimalik kohtuistungil osaleda mõjuval põhjusel – ohuga elule ja tervisele. Kohtuistung pidi algama kell 10.

Kohus märgib oma määruses, et kaitsjate  esitatud põhjendused istungile mitteilmumise asjaolude osas on läbivalt käesolevas protsessis arutluse all olnud – see on kaitsjate korduvate taotluste objektiks kohtuistungite edasilükkamiseks.

Kohus on järjepidevalt jätnud kaitsjate sellekohased taotlused rahuldamata (v.a eriolukorra ajal 2020. aastal), selgitades, et terviseohutus on kohtumajas mõistlikult tagatud. Kohtumääruse järgi on kokkuvõtvalt terviseameti hinnang olnud: Harju maakohtu Lubja tn 4 majas on nakkuse levimise riskide maandamise meetmed asjakohased ja piisavad kohtuistungite pidamiseks kohtusaalides.

Kohus jääb selle juurde, et Harju maakohtu kohtusaalides on osalejate tervise ohutus viirusnakkuse mõttes piisavalt tagatud.  „Kindlasti vaidlustan selle põhjendamatu määruse,“ ütles Andri Rohtla Õhtulehele. Ka Paul Keres on lubanud trahvi vaidlustada, on kirjutanud Eesti Ekspress. Ain Kaljurand, kes samuti istungil ei osalenud, pääses kohtu hoiatusega.