Ohtuleht.ee 6. mai 2021 20:50
On selge, et Tallinna kiirabi otsus vabaneda vaktsineerimata töötajatest pole üksikjuhtum, vaid kõigest suurema protsessi algus. Muidugi on igaühel õigus ise otsustada, kas ta laseb end vaktsineerida või mitte. Seda, et kaitsesüstimine ei ole Eestis kohustuslik, on rõhutanud ka poliitikud. Küsimus taandub kiirabi puhul pelgalt patsiendi ohutusele – meedik ei tohi kujutada endast ohtu aidatavale inimesele, kes võib olla näiteks vaktsineerimata meditsiiniliste näidustuste tõttu.

Küll aga on rida teisigi ametikohti, mis võivad tulevikus eeldada töötajatelt vaktsineeritust: kooliõpetajad, lasteaednikud, haiglate, tervisekeskuste ja perearstikeskuste personal, hooldekodude töötajad, aga ka politseinikud, tegevväelased ja vanglapersonal – kindlasti tuleb sellesse nimekirja kuulumise üle vaidlusi.

Halvimad näited massinakatumistest on hooldekodudest, kus üks viirusekandjast töötaja võib nakatada kõiki elanikke ja suure osa personalist. Haiglateski tuleb välistada olukorrad, nagu neid seni on paraku olnud, et kergele operatsioonile läinud patsient saab haiglast külge viiruse ja sureb koroonasse. Koolid on küll pikalt olnud distantsõppel, kuid õpilaste koolimajja naastes huvitab lapsevanemaid kindlasti, kas klassi ette astuvad õpetajad on ikka kaitsesüstitud. Sest vastupidiselt tavaarvamusele on terviseameti hinnangul nakkuse põhilevitajad mitte õpilased, vaid hoopis pedagoogid: nakatunud õpilane annab viiruse koolis edasi keskmiselt ühele õpilasele, enamasti oma pinginaabrile, viirusega õpetaja aga nakatab keskmiselt paari õpilast ja paari kolleegi. Kuna õpilased pole seni sobiliku vaktsiini puudumise tõttu veel kaitstud, siis kas õpetaja kui suurema ohu allika puhul on õigus eeldada vaktsineeritust? Kui Tallinnas ja Harjumaal on vaktsineeritud vaid pooled õpetajad, on põhjust murelik olla mitte ainult lapsevanemail, vaid ka haridusametnikel ja omavalitsustel. Viimased peavad olema valmis tagama koolide töö olukorras, kus lapsevanemad hakkavad klasside ette nõudma ainult vaktsineeritud õpetajaid.

Muidugi on 21. sajandil põhjust eeldada, et haritud töötajad lähtuvad vaktsineerimisotsuse tegemisel eelkõige arstide ja erialaspetsialistide soovitustest. Kuid kas riik peaks vaktsiinist keeldujate tõttu edaspidigi valmis olema võimalikeks kulukateks nakkuspuhanguteks, kui neid on võimalik ära hoida vaktsineerimise abil?

Tallinna kiirabi otsus saab olema pretsedent, kus asjaga on tegelnud juristid, et kõik käiks seaduse järgi. Oma seisukoha on välja öelnud ka tööinspektsioon. Seni on seda teemat püütud jaanalinnu kombel vältida, kuid seoses vaktsiinide laiema kättesaadavusega tuleb hakata Tallinna kiirabi eeskujul täpsemalt paika panema, milline saab olema meie pandeemiajärgne elukorraldus.