Repliik

Kaitseväe vastus ajateenijate murele, et nende tervisest pandeemia ajal ei hoolita ja nakkus levib

Kaitsevägi | Me hoolime ajateenija tervisest vastavalt võimalustele, kuigi esineb kõrvalekaldeid (1)

Arvamustoimetus, 5. mai 2021 18:19
Foto: MARIANNE LOORENTS
Kaitsevägi vastab Õhtulehele kirjutanud ajateenijatele, keda häirisid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ebapiisavad meetmed ja nakkuse levimine

Priit Averkin, küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni ülem: Eesti kaitsevägi on korraldanud COVID-19 raames väljaõppe ja pandeemia haldamise ning ühildamise vastavalt võimalustele ja on kehtestanud selleks ka vajaliku korra.

Samal teemal

Küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljon toimis vastavalt kaitseväes kehtestatud korrale, rakendada täiendavaid meetmeid COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja pataljoni isikkoosseisu kaitseks, et tagada jätkusuutlikult ajateenijate väljaõpe ja riigi sõjaline kaitse.

Staabi- ja sidepataljonis algas viiruselevik mullu 6. novembril, kus ühel ajateenijal tuvastati COVID-19 viirusnakkus. Andsin kohe käsu allüksused hajutada, ajateenijaid väljaloale mitte lubada ning ajateenijatega vahetus kontaktis olevad tegevväelased kasarmeerida. Haiged viidi pataljoni linnakutest esmalt Seli tervisekeskusesse ning hiljem Paldiski linnakusse.

Staabi- ja sidepataljon hajutas ajateenijad ja tegevväelased vastavalt 2020. aasta kevadel koostatud ja järele proovitud plaani kohaselt. Kõigepealt hajutasime inimesed ning isoleerisime haiged ja lähikontaktsed tervetest Filtri linnaku siseselt, kus võtsime kasutusele ka konteinerklassid ja telgi. Lisaks hajutasime pataljoni allüksused Jägala ja Paunküla linnakutesse. Koroonaviirust piiravatest meetmetest paremini kinnipidamiseks rentisime kõikidesse linnakutesse lisaks WCd ja pesukonteinerid.

Isikkoosseis, nii tegevväelased kui ajateenijad, said COVID-19 alast täiendõpet ja teavitust. Isoleeritud ajateenijatele väljaõpe jätkus, võttes arvesse kõiki ohutusmeetmeid. Isikukaitsevahenditest puudust ei ole, enne jõulupühi said kõik ajateenijad (ning ka tegevväelased ja töötajad) kätte esimesed kaitseväe eraldatud korduvkasutatavad maskid ning igale üksusele on väljastatud ka ühekordseid maske, mida saab alati vajadusel juurde küsida.

Tõsi, tegevuste korrektsuses esines ka kõrvalekaldeid. Näiteks tuvastas küberväejuhatuse arst Paunküla linnakus, et nii ajateenijad kui tegevväelased rikkusid isolatsioonireegleid. Kõrvaldasime puudused ning olukorra selguse ja parema ohu visuaalse tuvastamise huvides võtsime kasutusele isolatsioonis olevate ajateenijate eraldamise helkurvestidega. See toimis väga efektiivselt distsipliini ning ohutu kauguse hoidmisel. Samuti aitab see kaasa suurema sisemise kontrolli kehtestamisele nii ajateenijatel kui ka instruktoritel.  

Ajateenijail ja tegevväelastel, kes on potentsiaalselt koroonahaigega kokku puutunud, korraldatakse väljaõppetegevus selliselt, et oleks välistatud koroonahaiguse levik. Näiteks osalevad väljaõppes distantsõppe kaudu, isoleeritud rühmadena vms. Eesmärk on väljaõppe jätkamine, et ajateenijate teadmised ei jääks lünklikuks, pidades samal ajal kinni kõigist ettevaatusabinõudest, et haiguse levikut takistada.

Staabi- ja sidepataljon on alates veebruari lõpust väljaõpet läbi viinud palju vabas õhus. Kogu väljaõppe protsessis on pataljon toiminud sellisena, et haigusnähtudeta sõdurid sh lähikontaktsed osalevad niipalju väljaõppes kui võimalik. Metsalaagrites eraldasime lähikontaktsed tervetest ohutusse kaugusesse.

Kui mõnel sõduril tekkis tervise mure, siis kaasas olnud meditsiiniõde ja parameedik viisid läbi triaaži ning saatsid meditsiinievakuatsiooniks kohaldatud transpordivahenditega haiged meditsiinikeskusesse Filtri linnakus. Olukord, kus sõdur pidi haigena veel ühe öö telgis veetma oli meditsiiniliselt õige ja kaalutletud, sest meditsiinitransport oli sõduritega Võrust Tallinna poole juba ära sõitnud.

Nii nagu oleme andnud endast parima oma sõdurite tervise eest hoolitsemisel väeosas, oleme võtnud tarvitusele meetmed, et vähendada haiguse leviku riski ajateenijatelt nende kodustele ja lähedastele. Väljaloale minevaid sõdureid kontrollitakse kiirtestidega ja meile teadaolevalt ei ole ajateenijad väeosast nakkust välja viinud.

Õhtuleht: Kui laialt on viirus ajateenijate seas levinud?

Priit Averkin: Me ei ole teinud jooksvalt statistikat selle kohta, millised konkreetsed juhud on väeossa toodud ja millised siin saadud, tagantjärgi hinnangute andmine ei annaks täpseid tulemusi. Kokku on olnud küberväejuhatuses 111 COVID-19 positiivset ajateenijat. Viimase aasta jooksul on küberväejuhatuses ajateenistuses olnud ligi 500 noort.

Teadaolevad COVID-19 patsiendid eraldati kindlasti tervetest, samuti lähikontaktsed mitte-lähikontaktsetest. Kui meditsiinikeskusesse saabub väljaõppelt või plaanilisele vastuvõtule tulnud ajateenija, kellel esineb COVID-19 nakkuse kahtlus, siis tehakse talle COVID-19 PCR test ning isoleeritakse meditsiinikeskuse isolaatorisse kuni saabub testi tulemus. Võimalusel isoleeritakse patsiendid eraldi palatitesse. Kui see pole võimalik, siis paigutatakse samasse palatisse vaid ajateenijad, kes on juba varem omavahel kokku puutunud. Viimased ligi kaks kuud on meil kasutusel olnud ka kiirtestid, mis annavad võimaluse kiiremini otsustada, keda on ratsionaalne samas toas isoleerida, kuigi kõigile sümptomaatilistele isikutele tehakse kindlasti ka PCR test diagnoosi kinnitamiseks.

Kui toas olid korraga lähikontaktsed ning ühel neist tekkisid sümptomid, siis kindlasti on võimalik, et sealt sai nakkuse järgmine inimene juba enne kui teda jõuti testida ning isoleerida positiivsena – see on vältimatu situatsioonis, kus ei ole võimalik isikuid ühekaupa isoleerida. Ükshaaval neid eraldada ei saa nii ruumipuuduse tõttu kui ka seetõttu, et inimene muutub ametlikult nakkusohtlikuks alles pärast positiivse testi saamist. Kui lai on voodite vahe isolaatoris on COVID-nakkuse puhul ühes toas olemise korral ebaoluline. Oluline on eraldatus tervetest ja see on olnud tagatud.

Võtsime inimeste hajutamiseks ja isoleerimiseks kasutusele ka konteinerklassid ja telgi. Lisaks hajutasime pataljoni allüksused Jägala ja Paunküla linnakutesse. Paunküla väljaõppekeskuses on tõepoolest üks korrus ka maa all, kus on nõuetekohane ventilatsioon ning mis on samuti sõdurite paigutamiseks kasutusel. Ka väljaõpe toimus sageli väiksemates gruppides.

Juhtumi juures, kus koroonapositiivne noormees jäi veel üheks ööks telki, on oluline märkida, et ta veetis öö samade inimestega, kellega oli koos olnud ka eelmistel päevadel. Seega, päris tervete juurde teda ei pandud.

Samal teemal

30.03.2021
Nakatatud ajateenija | Kuidas kaitseväe korralagedus mind koroonaga nakatas
28.03.2021
Ajateenija | Kaitsevägi ei hooli meie tervisest koroonaajal
07.03.2021
Kaitsevägi valetas! Rivistused Kuperjanovis toimusid ka koroonaviiruse leviku ajal
05.03.2021
HOOP EESTI KAITSEVÕIMELE: iga seitsmes kuperjanovlane põeb koroonat