Ester KaruseFoto: Aldo Luud
Toimetas Annika Erg 26. aprill 2021 20:39
Valga vallavolikogu avaldas esmaspäeval toimunud istungil vallavalitsusele umbusaldust ja valis uueks vallavanemaks Monika Rogenbaumi.

Enamuse moodustanud volikogu liikmed avaldasid umbusaldust vallavanem Ester Karusele, volikogu esimees Alar Näämele, asevallavanem Toomas Petersonile, asevallavanem Mati Kikkasele ja vallavalitsuse liige Madis Grossile, teatas Valga vallavalitsus. Nende ametist vabastamise poolt oli 14 volikogu liiget.
 
Uueks vallavanemaks valiti Monika Rogenbaum ja uueks volikogu esimeheks valiti Lauri Drubinš, mõlemad 14 poolthäälega. 

Umbusaldust avaldati valla senisele juhtkonnale põhjusel, et poliitiline tasakaal volikogus on muutunud.
 
Vallavanema ja volikogu esimehe valimise järel kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur, seejärel toimus uute liikmete ametisse nimetamine. Ühe asevallavanemana hakkab ehituse, planeerimise, valla arengu, teede ja tänavate, hoolduse ja haljastusega seotud valdkonna eest vastutama Enno Kase. Teise asevallavanemana asub sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkonda juhtima Meeli Tuubel. Samuti kinnitati uue vallavalitsuse liikmeteks Põim Kama ja Kalev Laul.
 
Istungil järgiti terviseameti poolt kehtestatud nõudeid ja täituvust 25 protsendi ulatuses. Senine vallavalitsuse juhtkond istungile ei ilmunud.