Juhtkiri

Juhtkiri | Protest koroona ajal 

Ohtuleht.ee, 9. aprill 2021 19:22
Põhiseaduses on sätestatud, et kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Samas paragrahvis on märgitud, et seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata riigi julgeoleku, avaliku korra, kõlbluse, liiklusohutuse ja koosolekust osavõtjate ohutuse tagamiseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Juba enam kui nädala kestnud meeleavaldustel riigikogu hoone ees võib näha, kuidas saab protesti avaldamine toimuda suhteliselt ohutult ajal, kui Eestis levib jõudsalt koroonaviirus: terviseamet ja politsei on iga päev hoidnud silma peal kogunejate hulgal, nõudes masside hajutatust. Fikseeritud on selged rikkumised: kuna avalikud koosolekud pole politseis registreeritud, neil puudub ametlik korraldaja ja kasutatud on helivõimendust, siis on algatatud kaks väärteomenetlust.

Lihtne on nõustuda, et küllap oleks kriisiajal ametkondadel muudki tegemist, kui haiguse tõsidusse mitteuskujatega kehtestatud piirangute üle iga päev vaielda, ent alternatiivid oleksid ühiskondlikule sidususele ilmselt veelgi halvemad. Seejuures võib meeleavalduste (jõulist) laialiajamist oodata kumbki osapool: nii need, keda häirib piirangute tahtlik ja järjepidev rikkumine ajal, kus enamik inimesi annab endast parima, et enda ja teiste tervise kaitseks reeglitest kinni pidada, kui ka nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatuse vastu protestijad ise, kes saaksid sel juhul tuge oma väitele, et viiruse leviku tõkestamiseks ei kõhkleks politsei kasutamast ka vägivalda. Aga kellele küll meeldiks perspektiiv, et ta ise võiks olla järgmine, kel vabalt meelt avaldada ei lasta?

Olgu põhjuseks rahulik ja küllaltki mõistev suhtumine meeleavaldajatesse või lihtsalt närune ilm, aga reedeks, kui politsei lubas tõhustada järelevalvet distantsi hoidmise üle, oli vähemalt kohaletulnud rahvahulga järgi hinnates protestivaim aga juba niigi sumbumas.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee