Eesti uudised

Õiguskantsler: vanemalt pole õigus küsida, miks ta mudilase lasteaeda toob (9)

Toimetas Triinu Laan, 8. aprill 2021 14:25
Ülle MadiseFoto: Stanislav Moshkov
Kuna vanemate võimalused korraldada oma järeltulija(te) hoidmist väljaspool lasteaeda või -hoidu on väga erinevad, ei tohiks lasteaed uurida, mis põhjusel laps aeda tuuakse, leiab õiguskantsler Ülle Madise. 

Haridustöötajate liidu juht Remo Voltri  pöördus õiguskantsler Ülle Madise poole uurimaks, kas lasteaial on õigus vanematelt küsida, miks laps sinna tuuakse, kui valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega -hoidu.

Samal teemal

"Vabariigi valitsus on küll soovitanud vanematel mitte viia lapsi ilma tungiva vajaduseta lasteaeda või lapsehoidu, kuid pole seda keelanud. See tähendab, et lasteaial pole õigust valitsuse korraldusele tuginedes keelduda last lasteaeda vastu võtmast, kui vanemad ta sinna toovad," kinnitab õiguskantsler Ülle Madise. 

Lapsevanemate võimalused korraldada oma järeltulija(te) hoidmist väljaspool lasteaeda või lapsehoidu on väga erinevad. "Kui perel on võimalik korraldada oma elu nii, et vanemad saavad tööd teha ilma last lasteaeda viimata, tuleks loomulikult valitsuse soovitust järgida. Samas, kui vanemal ei ole võimalik last koju jätta, on tal õigus viia laps lasteaeda, olenemata sellest, mis tööd vanem teeb," selgitab Madise. 

Madise sõnul ei pruugi vanemal olla võimalik last koju jätta ka muudel põhjustel, näiteks koduste olude või pere elukorralduse tõttu. Ka siis on vanemal õigus laps lasteaeda viia. "Kuna lasteaia pädevuses ei ole hinnata, kas vanemal on lapse lasteaeda toomiseks põhjus, pole lasteaial õigust ka vanemalt küsida, miks ta lapse lasteaeda toob," täpsustab Madise. 

Selliste küsimuste esitamisega vanema eraellu sekkumine võib lapsevanemale tunduda tema otsuse kahtluse alla seadmisena ning seetõttu kahjustada lasteaia ja pere koostööd.

Kindlasti ei tohiks lasteaeda tuleku põhjuse kohta küsida lapselt. Ükski laps ei tohiks ennast sellepärast halvasti tunda, et vanemad on ta praegusel ajal lasteaeda toonud.

Lähikontaktset last lasteaeda viia ei tohi 

Samuti soovis Voltri teada, kas lasteaial on õigus küsida lapse tervise kohta, kui on põhjust arvata, et tema lähikonnas on keegi koroonaviirusega nakatunud. "Lasteaialapsele, kes on olnud kontaktis Covid-19 diagnoosiga inimesega, kehtib samasugune kümnepäevane karantiininõue nagu täiskasvanulegi, sest sellest kohustusest pole lastele erandit ette nähtud," vastab Madise. 

Seega ei tohi vanem lähikontaktset last lasteaeda viia. Karantiinikohustus ei kehti lapse kohta, kes on nii-öelda lähikontaktse lähikontaktne (nt on haigestunud kolleegi tõttu lähikontaktne lapse ema, aga laps ei ole haigestunuga ise kokku puutunud).

Kui lasteaial on põhjendatud kahtlus, et laps tuuakse sinna vaatamata sellele, et ta on lähikontaktne, võib lasteaia töötaja küsida vanemalt selle kohta teavet. Küsimise eesmärk on kaitsta teiste laste ja töötajate tervist.

"Sellist teavet ei tohiks küsida aga lapselt endalt, kuna laps võib tajuda küsimust tema vanematele tehtud etteheitena," täpsustab õiguskantsler. 

Kui lasteaed on veendunud, et pere rikub last sinna tuues lähikontakse karantiininõuet, võib rikkumisest teada anda terviseametile. Haiget last ei tohi lasteaeda viia ja kui haigustunnused avalduvad lasteaias, tuleb vanemal laps koju viia. See on nii lapse enda kui ka nakkushaiguse korral teiste laste ja personali huvides.

Lapsevanem hindab lapse terviseseisundit ja langetab esmase otsuse, kas ta võib lasteaeda minna, kuid ka töötajad peavad seal olevate mudilaste tervist jälgima.

Kui mõnel lapsel on Covid-19 haigusele viitavad tunnused, tuleb lasteaial esimesel võimalusel võtta ühendust vanemaga või lapse seadusliku esindajaga ning laps kuni vanema tulekuni teistest lastest eraldada.

Õiguskantsler rõhutas, et on äärmiselt oluline, et haigustunnustega last ei jäetaks üksi ning et talle selgitataks arusaadaval ja toetaval moel eraldamise vajalikkust. Kui lasteaed võtab vanemaga ühendust, siis on vanemal võimalik asjaolusid selgitada. 

Lasteaed võib kaaluda meeldetuletuse saatmist lapsevanematele, mis selgitaks, et ka lasteaiaealine laps võib Covid-19-t edasi kanda, ja kummutaks muud eksiarvamused Covid-19 levikuga seoses; samuti jagaks täpset ja õiget teavet, mis reeglid kehtivad Covid-19 diagnoosi saanud või lähikontaktseteks osutunud laste kohta.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee