Foto: Jarek Jõepera
Toimetas Triinu Laan 8. aprill 2021 11:38

Sotsiaalkindlustusamet käivitas aprilli alguses kampaania, mis julgustab seksuaalset väärkohtlemist kogenuid leidma abi. Abi on võimalik saada ka aastakümneid pärast rasket kogemust. Oma kogemusest saab asjatundjaga rääkida ohvriabi kriisitelefonil 116 006 eesti ja vene keeles, pöörduda on võimalik ohvriabitöötajate juurde üle Eesti ning liituda saab ka seksuaalvägivalda kogenute tugigruppidega.

Nõustamist saab nii telefoni teel kui ka tugigruppides osaledes. Tugigrupis võib inimene soovi korral käia anonüümselt, ilma oma isiku kohta rohkem infot avaldamast. Kõik grupis räägitu jääb konfidentsiaalseks – tugigruppidel on oma reeglid, mis tagavad turvalisuse.

„Viimaste nädalate jooksul on meie poole pöördunud senisest enam inimesi, kes soovivad varasemalt toimunud väärkohtlemise tõttu abi. Peamiselt on nad seotud juba meedias käsitletud valdkondadega. Selles protsessis on oluline iga inimene ja me tuletame kõigile meelde, et abi on olemas,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna arendustalituse juhataja Triin Raudsepp.

Kõige lihtsam ja kiirem viis abi saada on helistada ohvriabi kriisiabitelefonile 116 006, kus inimene kuulatakse ära igasuguse kriisiabi sekkumist vajava murega.

Telefonidele vastavad nõustajad, kes aitavad inimesel jõuda õige teenuseni ning jagavad infot abi saamise võimaluste kohta. Vajalik info kannatanule ja temaga seotud inimestele asub aadressil palunabi.ee/seksuaalvagivald.

Perioodil 2017–2020 on sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest abi saanud üle 400 inimese, kellest alla 10 on mehed ja ülejäänud naised.

Alates 2018. aastast on abi saamiseks pöördunud inimeste arv kasvanud pea 50 protsenti ning nõudlus abi vastu säilib praeguseni kõrgel tasemel. Kannatanutele osutatakse ohvriabiteenust sõltumata nende elukohast, kogu meditsiiniline ja psühholoogiline abi on neile tasuta.

Rahvusvaheliste uuringute andmetel pöördub abi saamiseks politsei või teiste abistajate poole vähem kui iga kümnes seksuaalkuritegude kannatanutest. Nende toetamisel ja abistamisel on olulisel kohal ühiskonna üldine avatus rääkida väärkohtlemise teemadel. Ohvriabi kriisitelefonile 116 006 saab helistada 24/7 eesti ja vene keeles ning ohvriabi tugigrupid töötavad viies Eesti piirkonnas.

Kuidas saada abi (nii eesti kui ka vene keeles):·

  • Minevikus seksuaalvägivalda kogenu saab tuge ja nõu ohvriabi kriisitelefonilt 116 006. Nõu saab küsida ka veebivestluse kaudu aadressil palunabi.ee.

  • Tugigrupiga liitumiseks kirjutage aadressile tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee.

  • Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas vähem kui 7–8 ööpäeva, soovitame alati pöörduda lähimasse seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse või helistada ohvriabi kriisitelefonile 116 006 abi ja nõu küsimiseks. 

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad neljas Eesti piirkonnas suuremate haiglate juures:

  • Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.

  • Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve. 

  • Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.

  • Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu.

Lastega seotud küsimuste korral saab nõu küsida lasteabitelefonilt 116 111. Need, kes helistada ei soovi, saavad nõustajaga suhelda ka veebivestluse kaudu aadressil lasteabi.ee.

Samal teemal

Kommentaarid  (7)

silmakirjalikkus 10. aprill 2021 15:37
Pedofiilia ei ole ravitav haigus. Kas see on normaalne, et meedias võid iga päev saada uusi seksiõpetusi ja pornopilte. Kellele need on suunatud? Küllap see on julgustav ka pedofiilidele ja huvitav igas vanuses lastele . Väärib ju järeletegemist. Ja laste-seks loetakse normaalsuseks, seda on ka kõrge haridusega seksi spetsialist ajaleheski promnud, unnutamisest beebieast alates, konstanteerides, et vanemad ei tohi keelata. Milleks on vaja lapsi kaasa haarata? Et siis teha nägu, nagu inimestest hoolitakse. Luua avalikustav-abistav amet.
dom 9. aprill 2021 23:19
pervert lastekaitse ahistavad võõraid lapsi vägistavat röövivad võõrastes kodutes
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS