Foto: Martin Dremljuga / Ekspress Meedia
Siim Randla 8. aprill 2021 06:47
Alaealise kuriteole kaasatõmbamise tõttu Eesti Olümpiakomitee otsusel  treenerikutsest ilma jäänud inimese asjas on vaidlus jõudnud riigikohtusse, kus Tallinna halduskohus taotleb tunnistada põhiseadusega vastuolevaks lastekaitseseaduses paragrahv, mis ei võimalda treenerikutset anda inimesele, keda on kriminaalkorras karistatud nooruki kaasatõmbamise eest kuriteole.

Tallinna halduskohtule esitas läinud aasta lõpus kaebuse tennisetreener, kelle treenerikutse oli tühistatud. Eesti Olümpiakomitee viitas otsuses treeneri varasemale karistusele selle eest, et ta oli alaealise kaasa tõmmanud kuriteo toimepanemisele, märgib ERR. Kohtulahendi järgi oli kaebaja 1995. süüdimõistetud oma alaealise venna kaasatõmbamises kuritahtlikku huligaansesse tegevusse. Samas aga välistab lastekaitseseaduse paragrahvi 20 lõige 1 a sel viisil karistatud inimese töö lastega, sõltumata kuriteo asjaoludest.

Tänavu märtsis rahuldas halduskohus treeneri kaebuse, sest nende hinnangul läheb lastekaitseseaduse vastav säte põhiseadusega vastuollu.  Tallinna halduskohus pöördus riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse läbiviimiseks. Tallinna halduskohus taotleb tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja jätta kohaldamata lastekaitseseaduse paragrahv osas, milles vastav säte viitega kriminaalkoodeksi paragrahvile ei võimalda treenerikutset anda inimesele, keda on karistatud alaealise kaasatõmbamise eest kuriteo toimepanemisele, sõltumata kuriteo asjaoludest.