Eesti uudised

Treener kihutas lapse kuritööle ja jäi kutsest ilma. Vaidlus jõudis riigikohtusse välja (4)

LISA KOMMENTAAR

Sõjakuriteod ei aegu ? 8. aprill 2021 10:56
Lisaks piinamise esitamine sõjakuriteona rahvusvahelise humanitaarõiguse, eriti Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollide alusel.
huvitavad 8. aprill 2021 10:33
nimesid palun kirjutage, kes on see treener ja mis on tema nimmi
eino 8. aprill 2021 09:51
aga kuritegude aegumine, kas siin reegel ei kehtigi.
LasteKS 8. aprill 2021 12:12
§ 20. Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud (1) Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-des 113, 114, 116, 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.