Kommentaar

Kristian Jaani | Politseile terviseameti aitamiseks tõhusamad tööriistad (9)

Kristian Jaani, siseminister, parteitu, 7. aprill 2021 19:25
Foto: Kaspar Pokk
Kriisis on informatsioon kõigile osapooltele ülitähtis. Inimesed on ärevil ja infonäljas ning tavapärasest enam on seetõttu ka hirme. Nii on palju hirme tekkinud seoses nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatusega. Tegelikult on ju seaduse muudatuse eesmärk lihtne – vähendada bürokraatiat ja muuta tervishoiu kriisi tingimustes meie kõigi sisejulgeoleku tagamine efektiivsemaks. 

Keegi ei arva, et purupurjus või narkojoobes inimese tänavalt kainestusmajja viimisel peaks politsei kutsuma teise, kolmanda või neljandagi ametivõimu endale appi. See ei oleks lihtsalt pisikeses Eestis efektiivne ressursi kasutus. Niisamuti on vaja politseil pandeemia olukorras terviseameti abistajana õigust viia COVID-i piirangute rikkumise korral läbi iseseisev menetlus. 

Väljaspool hädaolukorda ei palu terviseamet politseid appi. Praegu on meil aga tervisekriis, mille edukas ohjeldamine on ainus tee kriisist välja. Terviseamet saab politseid kaasata ainult nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamiseks juhul, kui ta ei saa ise tulemuslikult teatud ülesandeid täita. Terviseameti ülisuurest töökoormusest ja ametkonna väiksusest on juttu olnud palju. Seda ilmnenud probleemi eelnõuga leevendamegi. Muul ajal puudub terviseametil vajadus ja voli politseid oma tegevustesse kaasata. 

Terviseametile appi

Kaasamine ja eelnõuga loodav uus väärteokoosseis on selgelt seotud ainult epideemia olukorraga ja seda ei muuda ei valitsuse vahetus, liiginnukas minister ega politseijuht. Politseil ei ole lihtsalt võimalik igal ajal omaenese soovist tulenevalt tervisameti ülesandeid täitma asuda. Seda saab teha vaid juhul, kui terviseamet selleks ametliku taotluse teeb ja politsei selle vastu võtab. Praegu vajab terviseamet abi ja politsei seda abi terviseametile ka annab. Mõistlik on anda politseile tööriistad, et terviseametit tõhusalt aidata. 

Jutt sellest, et seadusemuudatuse järel tekivad politseile praegusega võrreldes suuremad õigused kellegi koju sisse murda või kedagi põhjuseta kinni pidada, ei vasta tõele. Meenutan, et Eesti riigis on politsei üks kõige kõrgema usaldusega asutusi: institutsioonide usaldusväärsuse uuringu järgi usaldab Eesti politseid 92 protsenti inimestest. Politsei on selle usalduse oma tööga välja teeninud. See on olnud pikk enesetõestuse periood alates Eesti vabariigi taasloomisest ning selle usalduse säilimise nimel näeb igapäevaselt vaeva kogu politsei. 

Selleks, et politsei saaks toimida ootuspäraselt, on talle erinevate seadustega antud mitmeid õigusi. Politseil on õigus vajadusel – näiteks kuritöökahtluse, vägivallatsemise, varguse korral – tulla eravaldusesse korda looma ja vägivalda takistama või võimalikku ohtu kõrvaldama. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatusega jäävad eravaldustesse ehk siis kellegi koju sisenemise õiguslikud alused samaks ja eelnõuga politseile suuremaid õiguseid ei anta. 

Ei raiska ressurssi

Politsei ülesanded terviseameti abistamisel COVID-i järelevalves on kontrollida piirangute täitmist: kas inimesed kannavad avalikus kohas maski, kas avalikus ruumis liikuvad inimesed peavad kinni isolatsiooninõudest, kas kohvikud, kinod ja teised avalikud kohad on suletud ning kas 2+2 reeglit täidetakse.

Politsei põhilised töövahendid on praegu ja ka edaspidi selgitamine, veenmine, suhtlemine ja uuesti selgitamine, veenmine ja suhtlemine ning vajadusel isikukaitsevahendite jagamine. See jääb nii ka pärast kõnealuse seaduse muudatuste vastuvõtmist. Küll aga laheneb ära praeguses olukorras kriitilise tähtsusega ressursi raiskamine, mis tingib vajaduse ettekirjutuse või rahatrahvi tegemiseks menetlus terviseametile üle anda. Nii kulub rohkem aega kontrollitava inimese vaates, rohkem tööjõudu riigi vaates, rohkem raha riigieelarvest. Meil ei ole mõistlik jätkata olukorraga, kus juba asjaga kursis olev politseinik peab pöörduma terviseameti poole, viima omakorda kurssi sealsed ametnikud, misjärel saab terviseamet sekkuda.

Väikese riigina peame oma ressursside kasutamist eriti hoolega läbi mõtlema ning vältima üleliigsete ja raiskavate tegevuste tegemist. Seetõttu on mõistlik anda terviseametit abistavale politseile õigus viia COVID-i järelevalve juhtumid läbi täies ulatuses alates selgitamisest, veenmisest ja isikukaitsevahendite jagamisest, kuni vajadusel väärteomenetluse läbiviimiseni.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee