Foto: Aldo Luud
Toimetas Triinu Laan 6. aprill 2021 15:46
Vabariigi valitsus pikendas täiendavate meetmete ja piirangute kehtivust kuni 25. aprillini ja vanematel palutakse jätkuvalt sel perioodil lapsi lasteaeda või -hoidu võimalusel mitte tuua. Sellest tulenevalt pikendab Tartu linn 25. aprillini perioodi, mille eest lasteaia kohatasu ei küsita.

"Tartu linn tänab peresid selle eest, et nad on leidnud sel keerukal ajal võimaluse oma laste hoiu korraldamiseks muul viisil. Otsustasime vastavalt valitsuse pikendatud piirangutele jätkata 25. aprillini ka seda perioodi, mille eest lasteaedade ja -hoidude kohatasu ei küsita," selgitas linnapea Urmas Klaas.  

Linn tagab jätkuvalt kõigile, kellel ei ole võimalust last koju jätta, lasteaia ja -hoiu teenuse toimimise. Igas lasteaias on avatud vähemalt üks rühm ja täiendavaid rühmi avatakse vastavalt vajadusele. Lisaks on Tartus loodud võimalus laste ööpäevaringseks hoiuks Maarjamõisa lasteaias, mis asub vahetult elutähtsaid teenuseid pakkuvate asutuste Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lõuna-Eesti prefektuuri läheduses.

Lapse öövahetusse toomisest peab teada andma lasteaia õppeala juhatajale Signe Leola-Peemotile numbril 5883 5856.  

Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteaedade osas otsustas.  

Kohatasu mitteküsimine laieneb nii lasteaias kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele. Lasteaias kohal käivate laste eest tuleb jätkuvalt maksta lasteaia toiduraha.