Eesti uudised

GALERII | Piirangute vastased ei väsi ja seisavad viiendat päeva järjest Toompeal (102)

Ohtuleht.ee, 4. aprill 2021 13:36
Meeleavaldus piirangute vastu Foto: Robi Roots
Toompea lossi ees seisavad  juba viiendat päeva inimesed, kes nõuavad, et riigikogu võtaks tööplaanist välja seaduseelnõu  number 347 SE ehk "Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" (NETS).

Eelnõu peamine eesmärk on toetada Eestis kehtestatud tervishoiualase hädaolukorra lahendamist. Nii lisatakse seadusesse sätted, mis aitavad toetada terviseametit tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel, sealhulgas järelevalve tegemisel.

Eelnõu eesmärk on ka kuni 1. maini 2021 jätkata ravikindlustuse seaduses  kehtestatud haigushüvitiste maksmise korda, mille kohaselt sooviti vähendada haigestumise korral töötajate omavastutust, samuti vähendada inimeste haigena tööl käimise riski.

Seega on eelnõu kohaselt töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel kuni 2021. aasta lõpuni jätkuvalt üks päev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa alates kuuendast päevast.

Haiguspäevade varasem hüvitamine võimaldab inimestel juba esimeste haigussümptomite tekkimise korral koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes.

Samal teemal

Samuti tagatakse õigusselgus haigushüvitise maksmisel karantiini korral.

Lisaks annab seadus selge õiguslik aluse, mis võimaldab kohustada nakkushaiguse leviku korral isikuid järgima nakkusohutuse ettevaatusabinõusid.

Ka täiendatakse seadusega terviseameti pädevust riikliku järelevalve teostamisel riikliku järelevalve erimeetmetega, mis on vajalikud nakkushaiguse epideemia leviku tõkestamiseks. Seega võib Terviseamet korrakaitseseaduse sätestatud korras vältimatu vajaduse korral nakkushaige kinni pidada toimetamiseks tema elu- või viibimiskohta, kui ta on enda või teiste elule või tervisele ohtlik ja ta ei ole järginud või ei järgi käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud nõudeid ning kui muud järelevalvemeetmed ei ole tulemuslikud.

Terviseamet või vabariigi valitsus võib eelnõu kohaselt nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks: 1) ajutiselt sulgeda koole ning lasteasutusi ja sotsiaalteenuseid osutavaid asutusi; 2) nõuda desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist; 3) nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist või selle korraldamist; 4) kohustada haiglat ja sotsiaalteenust osutavat asutust külastuspiirangu kehtestamiseks.

Eriti ohtliku nakkushaiguse või uudse ohtliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks võib terviseamet või vabariigi valitsus, kui see on vältimatult vajalik, haldusaktiga ajutiselt: 1) sulgeda asutusi ja ettevõSalvestatteid; 2) keelata avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise; 3) kehtestada muid liikumisvabaduse piiranguid. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee