Eesti uudised

Tarbijakaitse eemaldas koroonavabaelu.ee välireklaamid ja sulges veebilehe 

Toimetas Triinu Laan, 1. aprill 2021 09:43
Foto: Kenno Soo
Kolmapäeval  saabus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) kaebus seoses välireklaami kandjatel avalikustatud veebilehe koroonavabaeesti.ee kohta avalikustatud reklaamiga. TTJA hindas kõnealust reklaami ja tutvus veebilehel koroonavabaelu.ee kloordioksiid kohta avaldatud teabega.

„Eriti praeguses olukorras on igasugune väära info levitamine taunitav,“ märkis TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Kui niisugune oht on olemas, siis tuleb kiiresti ja otsustavalt reageerida, mida TTJA eile ka tegi. Kiidame siinkohal ettevõtjaid, kes ka omalt poolt tegutsesid aega raiskamata ja tõhusalt, korjates esimesel võimalusel ära väära sisuga reklaamid ja sulgedes veebisaidi. Kutsume nii reklaamiandjaid kui -levitajaid üles olema vastutustundlikud ja süvenema edastatavatesse sõnumitesse.“  

Samal teemal

TTJA tuvastas, et reklaamid avalikustati Siris OÜ-le kuuluvatel välireklaami kandjatel, mistõttu amet alustas järelevalve menetluse Siris OÜ kui reklaami avalikustaja suhtes. TTJA esitas Siris OÜ-le ettekirjutuse reklaamiseadusega vastuolus olevate reklaamide eemaldamiseks.Kolmapäeva õhtul teatas Siris OÜ esindaja, et kõik kõnealused veebilehe koroonavabaeesti.ee reklaamid on ettevõtte reklaamivõrgustikust 31.03.2021 seisuga eemaldatud. Kuna ettekirjutuses märgitud reklaamiseaduse rikkumine on Siris OÜ poolt kõrvaldatud, siis TTJA lõpetab Siris OÜ suhtes alustatud järelevalve menetluse.

Ühtlasi alustas TTJA veebilehel koroonavaabaeesti.ee avaldatud teabe osas järelevalve menetluse Zone Media OÜ suhtes, kes on vastutaja infoühiskonna teenuse osutajana tema poolt majutatavate veebilehtede sisu eest. Kuna veebilehel www.koroonavabaeesti.ee ei ole avaldatud veebilehe registreerija või haldaja kontaktandmeid, siis oli TTJA-l võimalik avaliku korra eest vastutava isikuna vastutusele võtta Zone Media OÜ.

TTJA esitas Zone Media OÜ-le ettekirjutuse kohustusega teha veebileht www.koroonavabaeesti.ee mittekättesaadavaks kolmandatele isikutele (v.a veebilehe registreerijale). 31.03 õhtuse seisuga TTJA tuvastas, et veebileht koroonavabaeesti.ee ei ole enam ligipääsetav kolmandatele isikutele. Kuna Zone Media OÜ on täitnud ettekirjutuses märgitud kohustuse, siis amet lõpetab Zone Media OÜ suhtes alustatud järelevalve menetluse.

Ravimiamet ja sotsiaalministeerium on varem hoiatanud, et kloordioksiidi tarbimisel võivad olla tervist kahjustavad tagajärjed. Reklaamis viidati veebilehele koroonavabaelu.ee, millel avaldati teavet kloordioksiidi kohta, mis võib mõjutada rahva tervist.

Samal teemal

01.04.2021
Arst hoiatab MMSi joomise eest: see ei hävita vähirakke ega tapa koroonat. See on mürgitamine!
31.03.2021
VIDEO | Tanel Kiik: vastutustundlikult käitudes saame ühiskonna avada ning haiglad ei pea enam tegema raskeid valikuid, keda ravida
31.03.2021
FOTOD | OHTLIK JA EKSITAV REKLAAM! Koroonaviiruse raviks soovitatakse MMSi
05.05.2020
MÜRGISTUSI ON ROHKEM: inimesed võitlevad viiruse vastu rohke kodukeemiaga, aga ka MMSi ja eetri joomisega