Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Triinu Laan 25. märts 2021 18:05
Tallinna linnavolikogu muutis neljapäevasel istungil määrusi, mis võimaldavad COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute ajal vabastada lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest, maksta täiendavat lapsehoiuteenuse hüvitist ja toetust eralasteaias käivate laste vanematele ning vabastada õppetasust ka linna huvikoolides käivate laste vanemad.

Kohatasu vabastus kehtib tagasiulatuvalt alates 11. märtsist kuni 30. aprillini. Munitsipaalhuvikoolides käivate laste vanematele kehtib sajaprotsendiline õppetasuvabastus alates 1. märtsist.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on perede olukord sarnaselt eelmisele kevadele keeruline. „Linnavalitsus on välja töötamas erinevaid abimeetmeid, mis sarnaselt lasteaia kohatasust ajutise vabastamisega vajavad volikogu otsust. Näiteks sel nädalal välja käidud plaan hakata avalduse alusel tallinlastele maksma esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot. Eeldatavasti saab volikogu seda eelnõu arutada juba järgmisel istungil,“ selgitas volikogu esimees.

Tallinnas on munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus. Sama summa ulatuses antakse soodustust ka eralasteaias käivatele laste vanematele ja makstakse täiendavat hüvitist lapsehoiuteenust kasutava lapse vanemale, eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale.

Lisaks jagavad kõik Tallinna munitsipaalkoolid distantsõppe perioodil üks kord nädalas tasuta toidupakke.