Sisuturundus

Kuidas aidata noorel edasiõppimise valikuid teha? 

Tartu Kutsehariduskeskus, 25. märts 2021 13:21
Foto: Envato Elements
Koos kevadega kerkib paljude põhikooli lõpetajate jaoks küsimus: kuidas ja kuhu edasi õppima minna? Kindlasti vajavad noored valikute tegemisel ka lapsevanema toetust ja nõuannet. Karjäärinõustaja Roveena Kapp jagab lapsevanematele kolm näpunäidet, mida edasiõppimisvalikut tehes silmas pidada.

Otsustada on lihtsam kui tunned oma huvisid ja võimeid.

Kui aga noore põhikooli lõpetaja silm läheb särama arvutite või programmeerimise peale, siis on IT-akadeemia gümnaasiumile parim alternatiiv. IT-akadeemia programm kestab neli aastat ja selle saab läbida näiteks Tartu Kutsehariduskeskuses. Gümnaasiumist pikema õppeaja sees on arvestatavas mahus IT-eriala aineid ning kooli lõpus on vaja teha nii riigieksamid kui ka eriala kutseeksam. „IT-akadeemia tugevuseks on kindlasti see, et lõpetajal on eelised kõrgkooli sisseastumisel, samuti ootavad oskustega praktikuid tööle IT-sektori ettevõtted. Kindlasti soovitan IT-akadeemiat ka neidudele,“ lisab ta.

Praktiliste erialade vahel valides mõtle oma hobidele ja tugevustele.

Kindlasti on tänaste põhikooli lõpetajate seas ka neid, kel praktiliste ülesannete lahendamine ja oma käega nokitsemine sobib paremini kui teooriatunnid. Oskuste maailm on aga veelgi laiem ning kutsekoolides on kümneid erialasid, mille vahel valida. Kuidas siis see sobivaim välja raalida? Roveena Kapp soovitab noorel otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

- Mida mulle teha meeldib? Milline minu praegustest hobidest ja oskustest võiks viia tuleviku elukutseni?

- Kas ma tunnen end hästi iseseisvalt töötades või on minu jaoks oluline suhtlemine ja koostöö teiste inimestega?

- Mis on õpingute eesmärk – kas hea palk ja kindel töö või millegi kasuliku omandamine kogu eluks?

„Näiteks, kui garaažis askeldamine või masinate putitamine meeldib, siis soovitan esmalt kaaluda auto- ja  tehnikaerialasid,“ annab Kapp nõu. „Elektriku, mehhatrooniku või keevitaja erialade lõpetajad võivad oodata häid töö- ja palgapakkumisi. Hiljuti avaldatud parimat palka maksvate tööstusettevõtete seast leiab näiteks ka meie hea koostööpartneri Tarmeteci. Kui aga tehnikahuvi kõrval on tugevad koostöö- ja organisaatorivõimed, siis võib unistada ka tulevasest väikeettevõtja rollist peale autotehniku oskuste omandamist“.

„Igal juhul ei tasu arvata, justkui saaks kutsekoolis kuidagi lihtsamalt läbi,“ lükkab Kapp eelarvamusi ümber. „Kutsekeskharidusõppes on üldained, eriala oskuste õpe ning praktika ja ilma pingutuseta ei saa siingi. Lisaks on kutsekeskharidus võrdsustatud gümnaasiumis omandatud keskharidusega ning igal aastal jätkab hulk noori õpinguid.“

Pole olemas lõplikult õigeid või valesid otsuseid.

Karjäärinõustaja sõnul võib noorte otsuste taga peituda hoopis õpinguteväliseid tegureid. „Eesti noortel on üldiselt soov iseseisvuda ja kodust lahkuda ning Tartusse õppima tulles alustatakse ka iseseisva eluga. Edasiõppimise valikuid mõjutavad sõbrad ja klassikaaslased, kellega koos on kindlam uues koolis kohaneda. Vahel lähevad otsused täppi, vahepeal mitte. Kooli- või erialavahetus on normaalne osa „oma elu kutse“ otsingutest. Õppimine on alati parem otsus,“ toob ta välja.

„Aga olen oma töö käigus kogenud, et kui põhikooliõpingud pole olnud kuigi edukad, siis uuritakse esimese asjana, millistele kutsekooli erialadele on kõige väiksem konkurss. See on küll viimane asi, mille järgi eriala valida,“ manitseb karjäärinõustaja. Konkurents on loomulik (töö)elu osa ning seda pole võimalik lõputult vältida. Oluline on siiski leida tasakaal soovide, huvide ja võimete vahel.

„Kõikumalöönud enesekindlust ja usku saab toetada ka lapsevanem. Tehke koos väike inventuur seniste saavutuste, oskuste ja huvide osas, olgu see siis toiduvalmistamine, puhtusearmastus, visadus sporditreeningutel või huvi looduses liikumise vastu. Pöörake need omadused enda valikute aluseks ning kirjeldage motivatsioonikirjas, kuidas need aitavad erialal edukalt õppida,“ selgitab Roveena Kapp. „Muide, eneseusk ja keskkonnavahetus võib õpimotivatsioonile väga hästi mõjuda,“ lisab ta.

Lisaks võiks lapsevanem suunata noore ka mõne karjäärinõustaja juurde.  Paljudes koolides ja Töötukassas on oma karjäärispetsialistid, samuti saab põhjalikku nõustamist Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustajalt.

Rohkem infot erialade ja õppimisvõimaluste kohta Tartu Kutsehariduskeskuses leiad SIIT.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee