Sisuturundus

Kui Eestit tabab suurõnnetus – kas oleme valmis? 

Gert Teder, Eesti Punase Risti koolitusjuht, 15. märts 2021 13:04
Foto: Aino Salmi
Alates taasiseseisvumisest on Eesti kaasatud rahvusvahelistesse humanitaaroperatsioonidesse. Oleme abistanud katastroofides nii inimeste kui ka humanitaarabiga näiteks Indoneesias, Pakistanis, Ukrainas, Moldovas, Haitil jm.

Maailmamastaabis korraldavad seesuguseid operatsioone kolmsuurt liikumist: ÜRO, Euroopa Liit ja Punase Risti liikumine. Vähemal määral panustab ka NATO. Peaasjalikult koordineerib abi Välisministeerium hädasoleva riigi palvel.

Rahvusvaheline abipalve võib Eestisse jõuda eri kanaleid pidi. Kõige sagedamini saabub see Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi kanalite kaudu ja jõuab Päästeametini. Teine levinud suund on diplomaatilised kanalid ja kutsungi saab Välisministeerium. Kolmandaks, abipalve võib esitada otse riigilt riigile, valitsuselt valitsusele. Sel juhul on märguande teekond väga lühike ja abi saabumine kõige kiirem; selliseks abistamiseks on Eestil sõlmitud kahepoolne leping Soome, Läti, Rootsi ja Leeduga. Ka praegu, koroonakriisis abi otsides, toob see leping naabrite abi kõige kiiremini.

Varingud, üleujutused ja välihaigla

Eesti Päästeametil ja Terviseametil on rahvusvaheliseks reageerimiseks kolm suurt meeskonda: varingupääste meeskond, suuremahuliste veepumpade meeskond üleujutuste tarbeks ning välihaigla katastroofipiirkondades vigastatute ravimiseks. Need üksused on töötanud Indoneesias tsunami tagajärgede likvideerimisel, Pakistanis pärast maavärinat ning üleujutustel Poolas ja Moldovas.

Nii rahvusvahelises kui ka siseriiklikus plaanis on tugevaks partneriks saamas Eesti Punane Rist, kes praegu analüüsib, mis valdkondadesse panustada ja loob selleks võimekust. Käimas on läbirääkimised mitme riigistruktuuriga. Et arendada süsteemselt piiriülest võimekust, osaleb Eesti Punane Rist BALTPREPi programmis.

Foto: Benjamin Suomela

Läänemeremaade koostöö ehk BALTPREP

BALTPREPi eesmärk on edendada Läänemere-äärsete rahvuslike Punase Risti seltside ja riigistruktuuride koostööd suurõnnetuste korral, et suudaksime paremini õnnetustele reageerida ja ühtlustada psühhosotsiaalse abi (vaimse esmaabi) andmist hädaolukorras. Plaani on kaasatud Soome, Taani, Saksamaa, Eesti, Läti, Leedu ja Poola, vähemal määral ka Venemaa ja Rootsi.

Projekt kestab veel vaid 31. märtsini. Kahe aastaga on aga korraldatud mitu olulist koolitust ja üks õppus. Nii on üheskoos lahendatud suurõnnetust Klaipeda sadamas, kus stsenaariumi järgi põrkasid kokku kaks reisilaeva, kui ka õpitud pakkuma vaimset tuge inimestele, keda on puudutanud kriis või suurõnnetus. Projekti raames on Eestis jagatud abivajajatele 75 000 ühekordset kaitsemaski.

Foto: Aino Salmi

Rahvusvahelise koostöö käigus välja töötatud koolitusmaterjalid tõlgitakse peagi eesti keelde ja osa neist saab avalikuks Eesti Punase Risti kodulehel www.redcross.ee.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee