ohtuleht.ee 15. märts 2021 19:44
Kas seksuaalse enesemääratluse vanusepiir, mis on Eestis 14. eluaasta juures, peegeldab ühiskonnas valitsevat arusaama, millistes suhetes on tegemist võrdsete ja seadustega piisavalt kaitstud osapooltega?

Pigem mitte, võib järeldada vastukajast hiljuti avalikuks tulnud juhtumile, kus Nõmme Kalju jalgpalliklubis oli asjaosaliste endi sõnul väidetavalt kõigile teada, et toona 52-aastasel treeneril Getulio Aurelio Fredol oli aastatepikkune suhe samas klubis treeniva neiuga, kes oli selle tutvuse alguses vaid 14-aastane. Et treenerile heitvat ebakohast käitumist ette veel mitmed selle klubi mängijad, siis on vara öelda, kas treenerit ootavad ees mingisugused õiguslikud tagajärjed, kuid nüüdseks on tema käitumist tauninud nii spordiringkond, laiem avalikkus kui ka poliitikud.

Just viimaste võimsuses on paika panna lisatõkend, et selliseid ebavõrdseid, tihti manipulatiivseid suhteid ei tekiks. Tõsi, ka seadusliku suguküpsuse vanusepiiri tõstmine 16. eluaasta peale ei taga veel, et selles eas ei võiks tekkida suhteid, mida tagantjärele meenutatakse õõva ja kahetsustundega, või et meie ühiskonnast kaoksid ära need, kes riskiksid noorematele lähenemast kas või vanglakaristuse hinnaga, kuid vähemalt osade noorte kannatused jääksid rangemalt piiritletud õigusruumis kindlasti olemata.

Kummaline on seejuures mõne võimuliidu poliitiku hoiak, et üksikjuhtumi peale ei maksa veel rutata seadust muutma, kui lastekaitsega tegelevad huvigrupid on seadusemuudatuse nimel tegutsenud juba aastakümneid ja ühiskonnaski tõstatub küsimus suisa regulaarselt, sest alaealiste ärakasutamise juhtumid jõuavad meediapilti kahetsusväärselt tihti.

Muidugi ei tähenda see, et seadust tuleks muuta uisapäisa, ent selleks meil ju parlamentaarne debatt ongi. Lahendada tuleb näiteks küsimus, kuidas tagada, et noorte omavahelise suhte arenedes ei saaks ühest või isegi mõlemast kriminaal. Nii on näiteks Saksamaal 14. ja 21. eluaasta vahel puhvertsoon ja vanemad kui 21-aastased ei tohi astuda seksuaalvahekorda alla 16aastasega.

Eesmärgiks pole ju karistada täiskasvanute maailmas alles esimesi samme astuvaid noori, vaid neid, kes isikliku rikkaliku elukogemuse najal teiste oletatavat ebaküpsust ja teadmatust teadlikult ära kasutavad.

Kommentaarid  (3)

Kahju lastest. 17. märts 2021 03:27
Aga kui seksitakse, siis võib ju ka juhtuda, et jäädakse rasedaks. Kas tõesti meie riigis 14 aastased ehk 7 klassi õpilased ajavad juba hoolega rasedusvastaseid tablette ja pille näost sisse ja käivad tervistkahjustavatel abortidel? Või teevad nad "seda" vaid ja ainult kondoomiga?? Tõesti kahju, kui meie lastel nii õrnas eas juba täiskasvanute maailma probleemidega rinda pistma tuleb hakata. Palju ihtsam oleks lapsepõlve (mis ei tule iial tagasi) nautida.
munk (μοναχός) 16. märts 2021 08:39
Pöörake tähelepanu esemele, mis asub pildil https://i.pinimg.com/736x/74/e4/db/74e4db47a085fe1efc4ae4c98e3ab282--continents-evolution.jpg oleva naise paremal puusal. Ligikaudu poolteist sajandit tegasi ei olnud see ehteks vaid oli ehtne. Iga naine oskas seda vajadusel kasutada ja kord oli majas.
Muzu 16. märts 2021 14:42
Mina aga juhin tähelepanu asja ühele õiguslikule küljele. Nimel tekib 14 aastasel juriidilises mõttes teovõime. See tähendab, et sellest vanusest inimene vastutab oma tegude eest. Varastab, ärandab, tapab, siis läheb vangi. Selle eest aga kellega ta voodisse ronib, siis enam ei vastuta? Või tahetakse kogu teovõime iga ära muuta?
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS