Eesti uudised

Politsei lubas maskideta sõitjad bussidest välja tõsta (5)

Siim Randla, 4. märts 2021 05:16
Foto: Robin Roots
Põhja-Eesti ühistranspordikeskus palus politsei- ja piirivalveametilt selgitusi milliste konkreetsete õigusaktide alusel peaksid bussijuhid täitma politseinike juhendit mitte teenust osutada maskita reisijale, sest väidetavalt lubasid korrakaitsjad järgnevatel reididel maskita sõitjad bussidest välja tõsta.

Detsembri keskel pöördus Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poole ATKO Liinid OÜ esindaja, kuna politseinikud pidasid kinni Keila-Joa piirkonnas teenindavaid maakonna liinibusse ning kontrollisid maski kandmise kohustusest kinni pidamist.

„Politseiametnik tegi maski mitte kandnud reisijatele suulise hoiatuse ning bussijuhile esitatud juhise järgi peaks bussijuht edaspidi teenuse osutamisest keelduma reisijale, kes ei kanna maski. Ametnikud teavitasid, et järgneval kontrollil tõstetakse maski mitte kandvad reisijad bussist välja,“ vahendas Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Andrus Nilisk.

Vastavalt valitsuse määrusele on kohustus siseruumis maski kanda. Avalikuks siseruumiks loetakse ka ühistransporti. Samas ei ole maski mitte kandval inimesel kohustust esitada juhile arstitõendit või muud dokumenti vastava erandi kohta, selgitas Nilisk, kes palus politseilt selgitusi, milliste konkreetsete õigusaktide alusel peaksid bussijuhid täitma politseiametnike juhendit mitte teenust osutada maski mitte kandvale reisijale.

Jaanuari lõpus transpordiettevõtetele saadetud kirjas märgib Nilisk, et bussijuhtidel puudub pädevus järelevalvet teha või rakendada sanktsioone.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus eeldab, et bussijuht esitab nõuet mitte täitvale sõitjale meeldetuletuse nõude täitmise kohustuse osas, kuid ei rakenda mittemingisuguseid sanktsioone ega keeldu teenust osutamast.