Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 8. veebruar 2021 05:45
Justiitsministeeriumile on laekunud kaebused, et koroonaviiruse leviku ajal ei vaata kohtutäiturid täitemenetluses esitatud kaebusi läbi menetlusosaliste vahetul osavõtul.

Täitemenetluse seadustiku järgi on menetlusosalistel õigus viibida vahetult kaebuse läbivaatamise juures ja olla seejuures ära kuulatud.

„Valitsus ega terviseamet ei ole piiranud vabade õiguskutsete teenuseid ja toimingud, muu hulgas büroode vastuvõtu osas,“ teatab Aleksandr Logussov justiitsministeeriumist.

Aktsepteeritav on, kui kohtutäitur pakub menetlusosalistele kaebuse läbivaatamiseks videokõne lahendust, lisab Logussov. Kui menetlusosaline avaldab, et tal puudub võimalus distantsilt kaebuse läbivaatamisel osaleda, peab kohtutäitur talle tagama võimaluse olla kaebuse läbivaatamisel ära kuulatud vahetult kohtutäituri büroos.