Eesti uudised

Uuring: Eesti maapõue sobiks tuumajäätmeid matta (2)

Keit Paju, 5. veebruar 2021 15:30
Foto: Robin Roots
Euroopa esimest väikest moodultuumareaktorit arendav ettevõte Fermi Energia tellis uuringu, milles hinnati tuumajaama jäätmete lõppladustuse võimalusi süvapuurauk-hoidlatena Eestis. Uuringust selgus, et geoloogilised tingimused Eesti eri paigus on sobivad, et sinna tuumajäätmeid matta.

“Eesti on võtnud eesmärgiks vähendada süsihappegaasi heitkoguseid 2050. aastaks 70% võrra ning lõpetada põlevkivielektri tootmine 2035. aastaks. Väikeste moodulreaktorite abil heitmevaba tuumaenergia tootmine on üks võimalik lahendusviis nende eesmärkideni jõudmiseks, kuid tuumaenergia kasutuselevõtu arutelu üheks võtmeküsimuseks on, kuidas kasutatud tuumkütust mitmeteks inimpõlvedeks ohutult ladustada,” tutvustab Fermi Energia uuringut.

Edasi lugemiseks: