Foto: Tiit Tamme
Siim Randla 4. veebruar 2021 05:37
Advokatuuri juhatus ei toeta mitme vandeadvokaadi ettepanekut lükata üldmenetluste kriminaalasjades kohtuistungite pidamine Harju maakohtus edasi seoses Covid-19 levikust tuleneva ohuga menetlusosaliste tervisele ja elule.

Tallinna advokaadid soovivad, et Harju maakohus lükkaks koroonaviiruse ohtu tõttu edasi suurte kohtuasjade, teiste seas Tallinna Sadama ja Hubert Hirve protsesside istungid, on kirjutanud ERR.

Advokatuuri juhatusele, kohtute haldamise nõukojale (KHN) ja justiitsministeeriumile on saatnud pöördumise advokaadid Rein Laid, Jüri Leppik, Vahur Kivistik, Andres Past, Tõnu Tuulas, Mihkel Gaver ja Paul Keres seoses Harju maakohtu töökorraldusega, mis kolleegide hinnangul järjepidevalt ohustab menetlusosaliste elu ja tervist.

Pöördumises palutakse advokatuuri juhatusel, kohtute haldamise nõukojal ja justiitsministeeriumil võtta kohe selge seisukoht üldmenetluste edasilükkamiseks kriminaalasjades. Juhatus mõistab kolleegide muret enda ja teiste menetlusosaliste tervise pärast ning peab oluliseks seda, et kohtutes rakendataks võimaluste piires kõiki kohaseid meetmeid viiruse leviku piiramiseks ja nakatumisriski maandamiseks.

KHNi soovitused õigusemõistmise korraldamiseks eriolukorra ajal on suures osas jätkuvalt asjakohased, vaatamata eriolukorra lõppemisele, ning nende järgimine koos kohtumenetlust reguleerivates seadustes 2020. aasta jooksul tehtud muudatuste kohaldamisega peaksid võimaldama viia kohtuistungeid läbi viisil, mis arvestab kohtu, kohtuteenistujate ja menetlusosaliste, sh advokaatide, tervisekaitse kaalutlustega.

Samuti peab advokatuuri juhatus oluliseks kohtumajades terviseameti soovituste järgimist maksimaalsel võimalikul määral. Juhatus ei toeta ettepanekut lükata üldmenetluste kriminaalasjades kohtuistungite pidamine edasi seoses Covid-19 levikust tuleneva ohuga menetlusosaliste tervisele ja elule, märgib advokatuuri esimees Jaanus Tehver pöördumises advokaadibüroode ja justiitsministeeriumi poole.

Kohtuvõimu järjepidev toimimine on õigusriigis äärmiselt oluline ning sellest tulenevalt saab riigis valitsev üldine olukord olla aluseks kohtuistungite, sh üldmenetluste kriminaalasjade istungite edasilükkamiseks vaid sellises erandlikus olukorras, kus kohtuistungi pidamine ei ole võimalik. Sellist erandlikku olukorda juhatuse arvates praegu ei esine, teatab ta.

Covid-19 levikust tulenevat ohtu menetlusosaliste tervisele ja elule on võimalik vältida kohtuistungite pidamisega nn virtuaalruumis või hübriidistungi (osa istungil osalejaid viibivad kohtusaalis ja osa on sellega ühenduses videosilla kaudu) vormis ning kohtusaalis viibivate isikute nakatumisriski maandamiseks saab rakendada adekvaatseid praktilisi meetmeid. Loomulikult ei saa ükski viiruse leviku piiramise meede muuta nakatumisriski olematuks, kuid teoreetiline viiruse edasikandumise risk ei anna piisavat põhjust kohtusaalis peetava kohtuistungi edasilükkamiseks, lisab Tehver.

Läinud aasta aprillis esitas ühe süüdistava kaitsja Harju maakohtule taotluse,milles taotles kriminaalasja kohtuliku arutamise edasilükkamist eriolukorra kehtestamise tõttu- ta leidis, et süüdistatav on riskigrupis nii oma vanuse kui ka tervisliku seisundi poolest. Kohus rahuldas taotluse. Seejuures on menetlusosalisi niivõrd palju, et ka kõige suuremas Tallinna kohtumaja saalis ei ole võimalik järgida nn 2 + 2 reeglit ja menetlusosalisi üksteisest piisaval määral eraldada, seisis kohtumääruses.